Logo
Wydrukuj tę stronę

Członkowie Rady Sołeckiej

Imię i nazwisko sołtysa

Dane kontaktowe

1. Agnieszka Cejman

 

Teresa

CEJMAN

 

 

 

tel. 721 764 848/

91 38 410 47

 

 

2. Teresa Bogucka

3. Mariusz Bogucki

 

HISTORIA

ZACISZE

(niem. Ruhleben), osiedle, część dóbr ziemskich do 1930 r., następnie gminy wiejskiej Otok (Woedtke) do 1945 r., położone  w płn.-wsch. stronie gryfickiej gminy, pomiędzy miejscowościami otok i Węgorzyn, 9 km od Gryfic. W 1776 r. w majątku ziemskim Otok przeprowadzono meliorację na koszt króla (6400 tal.). W jej następstwie założono nowy folwark Zacisze (Ruhleben), 2 km od wsi, z czterema domostwami zagrodników. Po 1. wojnie świat. w okresie inflacji lat 20. X w. właściciel Woedtke musiał sprzedać folwark Zacisze (237 ha) towarzystwu ziemskiemu na parcelację. Założono wówczas  13 zagród w Zaciszu  i 3 w Otoku. Liczyło wówczas 16 mieszk.

 

Od 1945  Forma ulicówki. Budynki, w liczbie 14, w większości rozłożone po obu stronach głównej drogi. Część z nich wzniesiona została po 1945 r. Wieś oddalona od głównych dróg. Liczba mieszkańców: 1960 r.- 85, 1993 r.- 53, 2010 r.- 60.

Nazwa: pol. nowa od 1945 jest kopią nazwy niem. Ruhleben, od Ruhe- cisza, spokój, odpoczywać i rzeczownika Leben-życie.

 

Źródło: Gryfice. Dzieje Miasta, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego, wyd. Urząd Miasta Gryfice, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”; Szczecin 2013; s. 609..

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk