Logo
Wydrukuj tę stronę

Wilczkowo

Członkowie Rady Sołeckiej

Imię i nazwisko sołtysa

Dane kontaktowe

1. Emilia Paszkowska

 

Marcin

SZABELAŃCZYK

 

 tel. 691 798 377

 

2. Andżelika Budzelewska

3. Sebastian Butryn

4. Maciej Szabelańczyk

5. Paulina Kaczmarek

 

HISTORIA

WILCZKOWO

od 1945

(1945-1948 nazwa przejściowa: Walewice). Wieś rozłożona na pow. 227 ha, zajęta przez wojska radz. 6 III 1945 3 A i FB i przekazana władzom polskim. Na wsi nie ma obiektów  wpisanych do rejestru zabytków, jednak godne uwagi są obiekty chronione. Występują tu budynki o konstrukcji ryglowej. Niektóre zagrody pochodzą z połowy XIX w. W centrum staw. Tu odbywały się inauguracje roku kulturalnego w gminie Gryfice . We wsi dobrze prosperujące gospodarstwa agroturystyczne „Madera” i „Pod Gruszą”, zadbane, pełne zieleni i oferujące atrakcyjny wypoczynek. Wieś posiada 15 budynków mieszkalnych. Siedziba sołectwa. Liczba mieszkańców: 1960 r.- 162, 1993 r.- 72, 2010 r.- 67.

NAZWA: pochodzenia słow., występująca w licznych odmianach w całej Słowiańszczyźnie , od formy połabskiej wyrazu wolk-wilk. Nazwa hybrydalna słow. niem.: w pierwszym członie słow. wolk, w drugim niem. hagen wskazuje na obecność kolonistów niem., hagen-karczować, wycinać, zasiek.

 

Źródło: Gryfice. Dzieje Miasta, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego, wyd. Urząd Miasta Gryfice, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”; Szczecin 2013; s. 607-608..


© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk