Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:5 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Kira, Bonifacy, Waleria
A+ A A-

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 z późn. zm.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37, II piętro wywieszone zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości.

Dokumenty w załączeniu.

Czytaj dalej...

XIX sesja Rady Miejskiej w Gryficach.

Uprzejmie zawiadamiamy, że XIX sesja Rady Miejskiej w Gryficach zwołana została na dzień 25 lutego 2020 r. (wtorek) godz. 10:00.

Rada obradować będzie w sali 101 Urzędu Miejskiego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37.

Porządek obrad do pobrania w załączeniu.

Czytaj dalej...

Strefa Ciepła Baltic Pipe w Gryficach!

Rusza cykl pikników edukacyjnych pn. Strefa Ciepła Baltic Pipe, których organizatorem jest GAZSYSTEM. Podczas ferii zimowych w kilku miejscowościach na trasie planowanego gazociągu Baltic Pipe dzieci i młodzież z opiekunami będą mogli wziąć udział w interaktywnych eksperymentach chemicznych, zabawach oraz konkursach.

Czytaj dalej...

ZODR w Barzkowicach infomuje.

Rozbudowa istniejącego Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.
Artykuł do pobrania w załączeniu.

Czytaj dalej...

Marching Camp vol.I, pierwsze kompleksowe ogólnopolskie warsztaty dla zespołów marszowych. Warsztaty odbywają się:
- w Gryficach
- 4 oraz 5 kwietnia 2020 roku

Każdy uczestnik warsztatów ma możliwość uczestnictwa w 3 rodzajach zajęć prowadzonych przez instruktorów:

Czytaj dalej...

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w zakresie oceny i wyboru oferty na realizację zadania "Przeciwdziałanie alkoholizmowi-prowadzenie Klubu Abstynenta" w Gryficach. Wynika to z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert z 20 stycznia 2020 r. Do pobrania w załączeniu.

Czytaj dalej...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje, że przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020, którego celem jest nieodpłatna dystrybucja artykułów spożywczych wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Gryfice.

Czytaj dalej...

W czwartak, 06 lutego br. w Gryfickim Domu Kultury odbyły się eliminacje miejsko-gminne Małego Konkursu Recytatorskiego, konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych gminy Gryfice. Komisja Konkursowa oceniała recytatorki (w konkursie wzięły udział tylko dziewczęta!), występujące w trzech kategoriach wiekowych, wg kryteriów: dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku, kultura słowa, interpretacja utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.

Czytaj dalej...

Wykaz wszystkich jednostek wraz z dokładnymi danymi kontaktowymi do pobrania w załączeniu.

Do pobrania w załączeniu.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie składu komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 408/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizację pozarządowe ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Do pobrania w załączeniu.

Czytaj dalej...

Facebook

Facebook

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk