Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:6 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Łucja, Dominika, Teresa
A+ A A-

Stawno z miejscowością Sokołów

Członkowie Rady Sołeckiej

Imię i nazwisko sołtysa

Dane kontaktowe

1. Justyna Broszkiewicz

 

Beata

HRYSZEL

 

 

 

tel. 696 011 211

 

 

2. Katarzyna Krupa

3. Cezary Łukomski

4. Barbara Kusyk

5. Jadwiga Lewandowska

 

HISTORIA

STAWNO

niem. Grundemannshof), folwark, osiedle, część gminy miejskiej Gryfice, leży na wsch. od miasta (ok. 3 km), przy drodze do Rotnowa i dalej w kierunku Wyszoboru i Modlimowa. Początkowo osadę nazywano Lubieszewo-Wybudowanie. Nazwa pochodziła od właściciela Grundemanna, później właścicielem był gospodarz Witt, który ok. 1925 r. sprzedał je Ottonowi Volnnowi ze Smolęcina. Ten przekazał majątek synowi Harremu, który był właścicielem do 1945 r. W Stawnie mieszkało łącznie 10 rodzin, a gospodarstwo obejmowało 92 ha pow., w tym 57 gruntów ornych i 30 użytków zielonych. Na folwarku hodowano 31 sztuk bydła, w tym 14 krów, 50 owiec, 11 sztuk świń i 13 koni. Wartość majątku w 1939  r. wyniosła 66 tys. marek. W 1930 r. mieszkało 37 osób.

Od 1945 (1945-1948 nazwa przejściowa: Świeczewo). Osada popegeerowska we wsch. części gryfickiej gminy, zajęta 6 III 1945 przez wojska radz. 3A 1FB i przekazana władzom polskim. Dawny majątek rolny PGR do 1992 r. Układ miejscowości skoncentrowany głównie wzdłuż drogi. Obiekty mieszkalne o dużej różnorodności materiałowo-konstrukcyjnej. Mieszkańcy, w większości zajmują budynki wzniesione przez PGR w latach 70. XX w. Wszystkich obiektów mieszk. jest 13, w tym 3 bloki wielorodzinne. Siedziba sołectwa (obejmuje Sokołów). Liczna mieszkańców: 1945 r.- 10, 1960 r.- 130, 1993 r.- 214, 2010 r.- 231.

 

Źródło: Gryfice. Dzieje Miasta, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego, wyd. Urząd Miasta Gryfice, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”; Szczecin 2013; s.602-603.

 

 Dyskoteka dla młodzieży


 

"Choinka 2014"

 

Festyn wiejski, 06.07.2013 r.

zdjęcia: Monika Nowosad

 

 Z życia w świetlicy wiejskiej

zdjęcia: Monika Nowosad

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk