Logo
Wydrukuj tę stronę

Sikory z miejscowością Mierzyn

Członkowie Rady Sołeckiej

Imię i nazwisko sołtysa

Dane kontaktowe

1. Anna Giedronowicz

 

Marek

RAKOWSKI

 

tel. 662 236 671

 

2. Elżbieta Dworniczak-Nowicka

3. Klaudia Rogowska

4. Stanisław Gierczak

 

HISTORIA

SIKORY

(niem. Zicker). Od 1945 (1945-1948 nazwa przejściowa: Majewice).

Wieś położona w płn. stronie gryfickiej gminy na pow. 359 ha, oddalona od Gryfic 4,5 km oraz 2 km od drogi w kierunku Górzycy i dalej do Trzebiatowa. Zajęta 10 III 1945 przez wojska radz. 7 KK 1FB i przekazana władzom polskim. W 1945 r. osiedliło się tutaj 12 pierwszych osadników, w późniejszych latach następni. Budynków mieszk. 17, o dużej różnorodności materiałowej i konstrukcyjnej, niektóre obiekty pod ochroną konserwatorską. Brak świetlicy wiejskiej rekompensuje dobrze zagospodarowany plac, który stanowi odpowiednie miejsce na wypoczynek i organizację imprez. W miejscowości znajdują się 2 drzewa- pomniki przyrody (ponad 150-letnie: buk i dąb szypułkowy). Siedziba sołectwa (obejmuje także Mierzyn). Liczba mieszkańców: 1939 r. – 53, 1960 r. – 67, 1993 r.- 57, 2010 r.- 72.

NAZWA: 1308 Sicur, 1312 Sycur. Nazwa pol. topogr. od ptaka sikora, sikorka lub osob. Od założyciela osady o imieniu Sikora. Nazwa niem. jest formą zgermaniz. nazwy słów.

 

Źródło: Gryfice. Dzieje Miasta, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego, wyd. Urząd Miasta Gryfice, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”; Szczecin 2013; s. 599-600..

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk