Logo
Wydrukuj tę stronę

Rotnowo z miejscowością Skowrony

Członkowie Rady Sołeckiej

Imię i nazwisko sołtysa

Dane kontaktowe

1. Krystyna Sosińska

 

Sławomir

BOBKIEWICZ

 

tel. 501 598 335

 

2. Sebastian Gładysz

3. Piotr Bobkiewicz

4. Michał Walczak

5. Elżbieta Wójcik

 

HISTORIA

ROTNOWO

od 1945 r.

(1945-1948 nazwy przejściowe: Helenów, Helenowo). Wieś we wschodniej części gryfickiej gminy, położona na pow. 646 ha. Zajęta 6 III 1945 przez wojska radz. 3A 1 FB i przekazana władzom pol. Wzmianka o wsi umieszczona jest w atlasie sztuki ludowej i folkloru w Polsce ze względu na zabytek kultury ludowej, jakim jest Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z 1780 r. o konstrukcji szkieletowej, murowany, jednonawowy z wieżą, pokryty gontem i dachówką. Godny uwagi jest ołtarz barokowy. We wsi w 1950-1980 była szkoła jednoklasowa, w której funkcję nauczyciela i kierownika pełniła Felicja Jakubiak z domu Zatońska. Przy drodze prowadzącej do wsi nieczynny cmentarz poniemiecki. Placówką kultury jest tu świetlica, opiekę nad nią sprawuje Gryficki Dom Kultury, natomiast jej funkcjonowanie na co dzień z atrakcyjnymi zajęciami jest zasługą Rady Sołeckiej. Siedziba sołectwa i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W Rotnowie znajduje się 31 budynków mieszkalnych. Niektóre z nich, a także budynki gospodarcze z połowy XIX w. są obiektami chronionymi. Siedziba sołectwa (obejmuje Skowrony). Liczba mieszkańców: 1993 r. – 178, 2010 r.- 172.

Nazwa: pochodzenia słow., od formy połab. rat- pysk, paszcza, byłaby to nazwa od imienia-nazwiska; por. rt-szpic, czubek, słow. rtina też wzgórek. Nazwa niem. Rottnow jest formą zgermaniz. nazwy słów.

Źródło: Gryfice. Dzieje Miasta, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego, wyd. Urząd Miasta Gryfice, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”; Szczecin 2013; s. 594.

 

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk