Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:6 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Dominika, Laura, Norbert
A+ A A-

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od 26 maja 2017 r. do 20 czerwca 2017 r.

23 maja 2017 r.
1. Uczestniczyłem w „Forum Społeczno-Gospodarczym" organizowanym przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu. Tematem forum był: „Marketing terytorialny – chwyt czy mit w zarządzaniu regionem".
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie likwidacji stanowisk Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice.

24 maja 2017 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a)zmian w budżecie gminy i panie wydatków na 2017 rok.

25 maja 2017 r.
1. Przyjąłem 7 interesantów.
2. W ramach PROW podpisałem umowy na dofinansowanie:
- budowy oczyszczalni ścieków w Baszewicach i Ościęcinie - dofinansowanie - 550.844,00 zł,
- budowy kanalizacji sanitarnej w obrębie Brodniki – dofinansowanie - 309.407,00 zł,
- budowy oczyszczalni ścieków w Rzęsinie – dofinansowanie - 348.075,00 zł,
- budowy sieci wodociągowej w Lubieszewie – dofinansowanie - 195.693,00 zł.

Wartość wszystkich inwestycji to kwota: 2.931.754,00 zł,
z tego 1.404.330,00 zł – dofinansowanie
1.527.424,00 zł – udział własny.
- dokonaliśmy uroczystego przekazania do eksploatacji przebudowanej drogi w Borzyszewie.
Wartość zadania – 614.000,00 zł,
z tego dofinansowanie – 407.000,00 zł.

26 maja 2017 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gryficach,
b) powołania komisji dla wyboru oferty na budowę przedszkola 6-cio oddziałowego wraz
z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem przy ul. Sportowej w Gryficach,
c) powołania komisji dla wyboru oferty na wymianę nawierzchni jezdni ul. Cukrowniczej
w Gryficach,

31 maja 2017 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok,
b) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok.

1 czerwca 2017 r.
1. Przyjęto 7 interesantów.
2. Umowy notarialne w kancelarii w Szczecinie.
3. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań,
b) ogłoszenia konkursu „Nasza wieś najładniejsza".

2 czerwca 2017 r.
1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 775-lecia miasta partnerskiego Gryfów Śląski.

5 czerwca 2017 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) powołania zespołu zdaniowego w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Gryfice.

7 czerwca 2017 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 103 obręb nr 1 miasta Gryfice.

8 czerwca 2017 r.
1. Przyjąłem 8 interesantów.

9 czerwca 2017 r.
1. Umowa notarialna w kancelarii w Gryficach.

13 czerwca 2017 r.
1. Uczestniczyłem w seminarium „W poszukiwaniu zapomnianego potencjału – przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfice".
2. W Górzycy i w Świeszewie podpisałem z V-ce marszałkiem województwa zachodniopomorskiego p. J. Rzepą umowy na tzw. granty sołeckie dla tych sołectw.

19 czerwca 2017 r.
1. Uczestniczyłem w przekazaniu do eksploatacji kładki przez rzekę Rega na przedłużeniu ulicy Brackiej.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk