Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:11 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Cyprian, Olga, Benedykt
A+ A A-

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od 22 kwietnia 2017 r. do 25 maja 2017 r.

 

22 kwietnia 2017 r.
1. Uczestniczyłem w obradach Wojewódzkiego Zjazdu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zjazd obradował w Policach.

25 kwietnia 2017 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 97/12 obręb Zaleszczyce,
b) powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
c) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok.

26 kwietnia 2017 r.
1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ Gryfice. W czasie obrad podjęto uchwałę m.in. w sprawie przebudowy oddziału rehabilitacji.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany Zarządzenia nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

27 kwietnia 2017 r.
1. Przyjąłem 5 interesantów.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

28 kwietnia 2017 r.
1. Spotkałem się z V-ce Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego p. Jarosławem Rzepą. Celem spotkania było wypracowanie modelu funkcjonowania Muzeum Kolejki Wąskotorowej
w Gryficach i szukanie możliwości finansowych na jego modernizację.
2. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. I Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gryficach,
b) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok.

29 kwietnia 2017 r.
1. Uczestniczyłem w obchodach Zachodniopomorskich Dni Rzemiosła. Obchody odbyły się
w Gryficach.

3 maja 2017 r.
1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Święta – 3 maja, Dnia Flagi oraz Dnia Unii Europejskiej. Obchody były organizowane przez GDK przy współudziale Gminy Gryfice oraz organizacji pozarządowych.

4 maja 2017 r.
1. Przyjąłem 2 interesantów.
2. Uczestniczyłem w gminnych obchodach Dnia Strażaka.
3. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
b) powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
c) powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

6 maja 2017 r.
1. Uczestniczyłem w warsztatach ogrodniczych z okazji 10-lecia Firmy w. M. Biniendy.

8 maja 2017 r.
1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Dnia Wyzwolenia. Uroczystości odbyły się pod pomnikiem na Placu Zwycięstwa oraz w GDK.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad budżetu obywatelskiego na
2018 rok.

9 maja 2017 r.
1. Uczestniczyłem w UM- Wydział Zarządzania Strategicznego w Szczecinie w spotkaniu n.t. Gryficki Obszar Funkcjonalny – koncepcja współpracy międzygminnej.

10 maja 2017 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 424/81 obręb ewidencyjny 0005 Rzęskowo położonej w Rzęskowie, gmina Gryfice o powierzchni 0,0834 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1G/00034803/7,
b) ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu lokalu użytkowego numer 1
o powierzchni 139,56 m2 i lokalu użytkowego numer 2 o powierzchni 72,48 m2 usytuowanych
na części działki nr 117, obręb nr 5 położonych w m. Gryfice ul. Wiejska 8 przeznaczonych do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego .

11 maja 2017 r.
1. Przyjęto 6 interesantów.

12 maja 2017 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok.

16 maja 2017 r.
1. Uczestniczyłem w spotkaniu organizacyjnym w sprawie „Nocy Muzeów".
2. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 1/77 obręb Jabłonowo,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 65/21 obręb nr 7 miasta Gryfice.

18 maja 2017 r.
1. Przyjąłem 1 interesanta.
2. Uczestniczyłem w uroczystej Akademii z okazji święta Szkoły Podstawowej w Trzygłowie.
2. Wydałem zarządzania w sprawie:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 177/24 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Gryfice położonej przy ul. Niepodległości 74, gmina Gryfice
o powierzchni 0,0444 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1G/00028451/9,
b) powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych.

20 maja 2017 r.
1. Na terenie Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Gryficach uczestniczyłem w spotkaniu z turystami zwiedzającymi zasoby muzealne, w ramach akcji „noc Muzeów"

23 maja 2017 r.
1. Uczestniczyłem w IV Gryfickim Forum Społeczno-Gospodarczym, organizowanym przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu, Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach. Tematem forum było: jak zbudować i wypromować markę regionu gryfickiego.

25 maja 2017 r.
1. Przyjąłem 7 interesantów.
2. Podpisałem umowy na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Baszewicach, Ościęcinie i Rzęskowie, kanalizacji sanitarnej Gryfice-Zdroje-Brodniki, budowa sieci wodociągowej w m. Lubieszewo. Kwota dofinansowania: 1.628.943 zł.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk