Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:5 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Kira, Bonifacy, Waleria
A+ A A-

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od 11 marca 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r.

14 marca 2017 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) powołania komisji inwentaryzacyjnej (zdawczo-odbiorczej) majątku Gminy Gryfice w OSP Trzygłów.

15 marca 2017 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2017/2018,
b) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.

16 marca 2017 r.
1. Przyjąłem 2 interesantów.

17 marca - 9 kwietnia 2017 r. - urlop rehabilitacyjny
Zastępstwo: I Pierwszy Zastępca Burmistrza p. Waldemar Wawrzyniak.

20 marca 2017 r.
1. Wydano zarządzenie w sprawie:
a) ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

21 marca 2017 r.
1. Wydano zarządzenie w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 36/1 obręb Wilczkowo.

22 marca 2017 r.
1. Wydano zarządzenia w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok,
b) ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

23 marca 2017 r.
1. Przyjęto 6 interesantów.

24 marca 2017 r.
1. Wydano zarządzenie w sprawie:
a) powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych.

27 marca 2017 r.
1. Wydano zarządzenie w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 284/1 obręb Borzyszewo.

29 marca 2017 r.
1. Wydano zarządzenie w sprawie:
a) powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na „Wydruk ulotek edukacyjnych – trzy rodzaje".

30 marca 2017 r.
1. Przyjęto 10 interesantów.
2. Wydano zarządzenie w sprawie:
a) przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2016 rok.

31 marca 2017 r.
1. Wydano zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok.

3 kwietnia 2017 r.
1. Wydano zarządzenie w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 257/7 obręb nr 8 miasta Gryfice.

4 kwietnia 2017 r.
1. Wydano zarządzenia w sprawie:
a) określenia jednostkowej stawki dotacji na 2017 rok dla szkoły niepublicznej- Gimnazjum Nr 3
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gryficach, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym,
b) określenia jednostkowej stawki dotacji na 2017 rok dla szkoły niepublicznej- Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej „TOP LINK", dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym,
c) określenia jednostkowej stawki dotacji na 2017 rok dla przedszkola niepublicznego- Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym.

6 kwietnia 2017 r.
1. Przyjęto 3 interesantów.
2. Wydano zarządzenie w sprawie:
a) ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

13 kwietnia 2017 r.
1. Przyjąłem 1 interesanta.
2. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek prognozowany do wybudowania) zlokalizowanej na działce nr 77/7 obręb nr 7 miasta Gryfice,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 214/22 obręb nr 6 miasta Gryfice.

14 kwietnia 2017 r.
1. Wydałem zarządzanie w sprawie:
a) zatwierdzenia Diagnoz Gimnazjum Nr 1 w Gryficach i Gimnazjum Nr 2 w Gryficach.

19 kwietnia 2017 r.
1. Uczestniczyłem w konferencji na temat: „Przygotowanie CZGR - XXI do realizacji zadań gospodarki odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym" w RZGO Słajsino.

20 kwietnia 2017 r.
1. Przyjąłem 8 interesantów.
2. Uczestniczyłem w SP Trzygłów w akademii z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.

21 kwietnia 2017 r.
1. W Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie uczestniczyłem w spotkaniu na temat:
- ramowe plany nauczania, arkusze organizacyjne w szkołach,
- ruch służbowy 2017 w oparciu o przepisy ustawy KN i przepisy przejściowe.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk