Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:10 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis
A+ A A-

1. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Ościęcin.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu grupy roboczej w celu ustalenia zakresu prac dla ZUK
w roku 2016.
2. Wydałem zarzadzenie w sprawie:
a) ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

1. Wydałem zarzadzenie w sprawie:
a) udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice.
2. Przyjąłem 10 interesantów.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu radnych naszej Gminy z Zarządem Związków Zawodowych „Solidarność" w ZUK Gryfice, z udziałem dyrektora ZUK Gryfice.
2. Przewodniczyłem posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach. Celem posiedzenia było m.in.:
a) omówienia założeń regulaminu działania GKRPA w Gryficach,
b) powołanie zespołów roboczych, w tym:
- zespołu ds. profilaktyki i lecznictwa,
- zespołu ds. bezpieczeństwa i kontroli.

1. W Gryfickim Domu Kultury uczestniczyłem w powiatowej debacie nt. mapy zagrożeń bezpieczeństwa w naszym powiecie i gminie Gryfice.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studiach.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu z Zarządem Klubu Sportowego „Błękitni" w Trzygłowie.
2. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Trzygłów.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok,
b) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach.

1. Przyjęto 4 interesantów.
2. Uczestniczyłem w debacie społecznej organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie nt. Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. Celem spotkania była m.in.:
a) prezentacja zjawisk dezintegracji społecznej i ich wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców,
b) określenie możliwości współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze tworzenia map zagrożeń,
c) przedstawienie mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce oraz w naszym województwie.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2016 roku,
b) zmiany powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
c) ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk