Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:9 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Weronika, Hieronim, Zenon
A+ A A-

1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 65-lecia powstania Banku Spółdzielczego
w Gryficach.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania komisji dla wyboru oferty na wymianę sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w ul. Akacjowej w Gryficach,
b) powołania komisji dla wyboru oferty na budowę sieci wodociągowej do m. Popiele Tartak,
c) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok,
d) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok,
e) nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania elementów placów zabaw położonych przy ul. Leśnej w Gryficach oraz w m. Zagórcze,
f) zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Przyjąłem 6 interesantów.
2. Uczestniczyłem w Starostwie Powiatowym w spotkaniu w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 109 Płoty-Gryfice-Trzebiatów-Mrzeżyno.
3. Uczestniczyłem w posiedzeniu GKRPA.
4. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 34/21 obręb nr 9 przy ul. Lazurowej w Gryficach,
b) szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok i lata następne,
c) upoważnień do wydania decyzji administracyjnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) utworzenia, wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) przedłużenia ważności list osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego
i lokalu socjalnego na rok 2016,
b) przyznania stypendium Burmistrza Gryfic.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany zarządzeń dotyczących upoważnień dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.


1. Uczestniczyłem w festynie Osiedlowym Osiedla nr 3 w Gryficach na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach.


1. Przyjąłem 5 interesantów.


1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia. Celem spotkania było m.in.: przyjęcie Uchwały Nr 5/2015 w sprawie zaopiniowania zmian i przesunięć
w planie wydatków Funduszu Pracy na 2015 r.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości,
b) powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziału nieruchomości.


1. Z okazji Dnia Weterana uczestniczyłem w uroczystym apelu na Placu Zwycięstwa
w Gryficach.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk