Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:6 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Łucja, Dominika, Teresa
A+ A A-

29 wrzesień 2014 r.

1. W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisałem aneks do umowy
o finansowanie zadania inwestycyjnego budowy lamp solarnych.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania elementów placów zabaw położonych przy ul. Niechorskiej w Gryficach,
b) udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów związanych z realizacją partnerskiego projektu systemowego dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach,
c) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 212/44 obręb Borzyszewo, gmina Gryfice,
d) ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej położonej na dz. nr 57/4 obręb Dziadowo,
e) ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej - lokal użytkowy o pow. 23,75 m2 w budynku w m. Rotnowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela sąsiedniego lokalu położonego w dz. nr 255 o powierzchni 1.552,00 m2.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk