Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:11 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Cyprian, Olga, Benedykt
A+ A A-


1. Przyjąłem ślubowanie 4 nauczycieli mianowanych.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.,
b) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok,
c) powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej i Zdrojowej w Gryficach,
d) powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śniadeckich w Gryficach.


1. Uczestniczyłem w dożynkach sołeckich w Górzycy.


1. Przyjąłem 4 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w składach Obwodowych Komisji ds. Referendum powołanych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.,
b) powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu z terenu Gminy Gryfice,
c) powołania komisji dla wyboru oferty na Przeprowadzenie zajęć dla uczniów
w projekcie pn.: „Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice".


1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) powołania komisji do zaopiniowania wniosków dotyczących przyznania stypendium
z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.


1. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 424/98 położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice,
b) zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do liczenia głosów
w sprawie budżetu obywatelskiego na 2016 rok.


1. Wydano zarządzenie w sprawie:
a) powołania komisji skrutacyjnej do liczenia głosów w sprawie budżetu obywatelskiego na 2016 rok.


1. Przyjęto 2 interesantów.


1. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) zmian w składach Obwodowych Komisji ds. Referendum powołanych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.,
b) powołania komisji dla wyboru oferty na Dowóz uczniów do szkół podstawowych
i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice.


1. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok,
b) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę numer 55 o powierzchni 0,04 ha położonej w obrębie geodezyjnym Borzyszewo gmina Gryfice.


1. Przyjęto 1 interesanta.


1. Urlop wypoczynkowy.


1. Umowa notarialna w kancelarii w Gryficach.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.


1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach.


1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.


1. Odbyłem spotkanie z sołtysami naszej gminy. Celem spotkania były:
a) sprawy bieżące w tym prace żniwne,
b) realizacja funduszu sołeckiego,
c) określenie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego w 2016 r.
2. Przyjąłem 6 interesantów.
3. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany Zarządzenia Nr 175/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2015 r. dla przedszkola niepublicznego - Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk