Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:10 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis
A+ A A-

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Gryficach procedury ewidencji, windykacji podatków i opłat lokalnych oraz windykacji opłat, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej,
b) nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach stacji ujęcia wody wraz z infrastrukturą Osada Zdrój obręb Brodniki,
c) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

1. Przyjąłem 8 interesantów.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie prac geodezyjnych,
b) wprowadzenia zmian do „Księgi Jakości Systemu Zarządzania Jakością" i obowiązku jej stosowania w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
c) nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej w miejscowości Gryfice w działce 65/20 oraz 66 w obrębie Gryfice 7,
d) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego.

1. W Prusinowie uczestniczyłem w spotkaniu z seniorami z okazji Dnia Seniora.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 r.,
b) zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Gryficach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

1. Przyjąłem 6 interesantów.

1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nieodpłatnego przekazania monitoringu dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach,
b) nieodpłatnego przekazania zestawu mebli dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach,
c) nieodpłatnego przekazania zmywarki oraz chłodziarki dla Szkoły Podstawowej Nr 3
w Gryficach,
d) nieodpłatnego przekazania ławek i krzeseł szkolnych dla Szkoły Podstawowej Nr 4
w Gryficach,
e) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/13 o powierzchni 145 m2 położoną przy ulicy Niepodległości w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
f) zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Gryficach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 43/3 obręb Zielin, gmina Gryfice,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 252/6 obręb numer 8 miasta Gryfice,
c) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek prognozowany) zlokalizowanej na działce numer 65/34 obręb numer 7 miasta Gryfice,
d) zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

1. Uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.
2. Uczestniczyłem w gali „Gryficka Rega 2014" w kompleksie wczasowo - sanatoryjnym Sandra Spa w Pogorzelicy.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok,
b) zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Gryficach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

1. W Szczecinie podpisałem aneks na dofinansowanie z WFOGR budowy drogi dojazdowej do pól w Zaleszczycach, a w WFOŚiGW podpisałem umowę na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z eternitu na inne technologie.
2. Przyjęto 4 interesantów.

1. Podpisałem umowę notarialną na odpłatne przejęcie wodociągów wraz z urządzeniami od Nadleśnictwa Gryfice.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 290/2 obręb numer 1 miasta Gryfice,
b) zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Gryficach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,
c) konsultacji Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

1. Spotkałem się z Zarządem Związków Zawodowych „Solidarność" działających w ZUK Gryfice. Tematem spotkania były problemy nurtujące związki zawodowe.
2. Uczestniczyłem w otwarciu wyremontowanego odcinka drogi powiatowej Kołomąć-Jasiel.

1. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach uczestniczyłem
w Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

1. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczestniczyłem w okolicznościowej akademii zorganizowanej przez dyrekcję Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach.
W trakcie akademii najzdolniejszym uczniom zostały wręczone stypendia burmistrza, a najbardziej zaangażowani nauczyciele i pozostali pracownicy otrzymali nagrody Dyrektora i Burmistrza Gryfic.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok,
b) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 248/2 o powierzchni 3.399 m2 położoną przy ulicy Łąkowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk