Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:10 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis
A+ A A-

1. W Karnicach uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie Kontraktu Samorządowego.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) utrzymania gminnych urządzeń komunalnych (cmentarze) przez Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach w 2015 roku,
b) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2014 rok,
b) remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2015 roku.

1. Przyjąłem 5 interesantów.
2. Uczestniczyłem w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Gryficach w sprawie Kontraktu Samorządowego.
3. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.

1. Z Wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą podpisałem umowę na dofinansowanie zakupu
i montażu 41 lamp solarnych w celu oświetlenia miejscowości:
a) Prusinowo 5 lamp
b) Zielin 6 lamp
c) Wilczkowo 3 lampy
d) Niekładź 2 lampy
e) Sikory 4 lampy
f) Rzęskowo 2 lampy
g) Smolęcin 4 lampy
h) Przybiernówko 2 lampy
i) Borzyszewo 3 lampy
j) Górzyca 2 lampy
k) Rotnowo 8 lamp
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok.

1. Uczestniczyłem w kolejnym spotkaniu w sprawie Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia".

1. Przyjałem 7 interesantów.
2. Uczestniczyłem w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

1. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sołtysa i rady sołeckiej
w Rotnowie.
2. Wydałem zarządzenie m.in. w sprawie:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości.

1. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sołtysa i rady sołeckiej
w Trzygłowie.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

a) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Gryficach przy ul. Sportowej.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie Kontraktu Samorządowego.
2. Uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego studiów podyplomowych organizowanych przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum we współpracy PUP Gryfice i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach.
3. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Śniadeckich, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, W.Witosa, Klasztornej 11, Podgórnej, Niepodległości i w m. Wołczyno.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia".
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania komisji dla wyboru oferty na modernizację nawierzchni ulicy Rodziewiczówny, Tenisowej i części ul. Działkowej w Gryficach.
b) zmiany zarządzenia Nr 1076/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 1 kwietnia 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów i negocjacji na najem lokali stanowiących własność komunalną,
c) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. Nr 32/1 obręb Dziadowo, gmina Gryfice.

1. Przyjąłem 11 interesantów.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) ustalenia innego terminu platności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany zarządzenia Nr 1019/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia planu likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach.

1. W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisałem 3 aneksy w sprawie współfinansowania programów pomocowych.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok,
b) ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 70-lecia polskich Gryfic.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) wysokości dotacji dla Gimnazjum Nr 3 w Gryficach, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym,
b) wysokości dotacji dla Prywatnej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk