Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:10 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis
A+ A A-


1. Uczestniczyłem w uroczystościach nadania sztandaru dla OSP Gryfice z okazji 70-lecia.


1. Uczestniczyłem w inauguracji XIV Mistrzostw Skarbowców o Puchar Ministra Finansów. Rozpoczęcie odbyło się na stadionie w Rewalu.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Piłsudskiego 1, 72-300 Gryfice,
b) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok,
c) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok,
d) wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej Gminy Gryfice.

1. Przyjąłem 6 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok,
b) zasad wykonania budżetu Gminy Gryfice.

1. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Gryficach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.,
b) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok.
2. Przyjęto 6 interesantów.

1. Wydano zarządzenia m.in. w sprawach:
a) przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gryfice za 2014 r.
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz.Nr 103/4 obręb Zielin,
c) przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej majątku w 9 sołectwach Gminy Gryfice w związku ze zmianą osoby pełniącej funkcję Sołtysa wg stanu na dzień 30.04.2015 r.

1. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 355/5 oraz udziału do części w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 355/8 położonej w m. Borzyszewo, Gmina Gryfice,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz.Nr. 87/15 obręb Zaleszczyce.

1. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
b) zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Górzycy powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.

1. Udział w otwarciu wystawy „Więzienne lata Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego"
i wykładzie Ks. Profesora Grzegorza Wejmana „Maryja w życiu i posłudze Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego". Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej w Gryficach.

1. Przyjęto 2 interesantów.
2. Udział w konferencji dot. „Energooszczędnych oświetleń ulic i dróg" organizowanej przez Eneos w Kołobrzegu.

1. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) uchylenia zarządzenia nr 125/2015 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w likwidacji
w Gryficach sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach
w działce 63/13 w obrębie Gryfice 7,
b) wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Gryfice w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.,
c) zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Gryficach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.,
d) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Piłsudskiego 1, 72-300 Gryfice.

1. Udział w uroczystym zakończeniu VII Bibliotecznego Dyktanda z Języka Polskiego.

1. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok,
b) powołania komisji skrutacyjnej ds. ustalenia wyników konsultacji społecznych.

1. Wręczenie nagród dla uczestników SUPERMARATONU GRYFLAND GRYFICE 2015.

1. Udział w obchodach 70 Rocznicy zakończenia II wojny światowej:
a) Msza św. w Kościele WNMP w Gryficach,
b) uroczysty apel na Placu Zwycięstwa,
c) udział w spotkaniu kombatanckim w Gryfickim Domu Kultury.
2. Udział w zebraniu mieszkańców miasta Gryfice w celu wyboru Rady i Zarządu Osiedla Nr 3 na nową kadencję.

1. Przyjęto 3 interesantów.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk