Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:10 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis
A+ A A-


1. Z upoważnienia Prezydenta RP wręczyłem 16 medali za wieloletnie pożycie małżeńskie.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
b) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok.


1. Przyjąłem 6 interesantów.


1. W „Wodociągach Goleniowskich" spotkałem się z Prezesem Zarządu p. Arturem Krasińskim. Celem spotkania było ustalenie polityki inwestycyjnej w sieć wodociągową na terenie Gminy Gryfice.


1. Uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu z okazji Święta Policji.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej w miejscowości Borzyszewo Gmina Gryfice w działce 442/28 w obrębie Borzyszewo,
b) nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej w miejscowości Gryfice w działce 66 oraz 65/31 w obrębie Gryfice 7,
c) nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej w miejscowości Gryfice w działce 53/2 w obrębie Gryfice 1.


1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok,
b) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
c) upoważnienia Kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach do realizacji zadań wynikających z ustawy
o Karcie Dużej Rodziny,
d) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych.


1. Przyjąłem 10 interesantów.


1. Spotkałem się z przedstawicielem Firmy PONAR-SILESIA z Łazisk Górnych
z Wiceprezesem Zarządu p. Arkadiuszem Górnym w sprawie inwestycji przemysłowych w Gryficach.


1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 53/2 obręb nr 1 miasta Gryfice.


1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Bursztynowej oraz w m. Borzęcin, Niekładź i Grądy,
b) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok.


1. Przyjąłem 9 interesantów.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu o powierzchni 14,35 m2 usytuowanego na części działki nr 31, położonego w m. Niekładź Gmina Gryfice, przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.


1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.
2. Spotkałem się z z-cą dyr. Zarządu Dróg Wojewódzkich. Celem spotkania była modernizacja dróg wojewódzkich Nr 105 i 109 oraz ciągów pieszo-rowerowych.
3. Spotkałem się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Gryfice p. Pawełem Gzyl w sprawie zakupu sieci wodociągowej rejonu Nadleśnictwa.


1. Uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie organizacji ekologicznych prezentacji dożynkowych Gryfice 2015.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.


1. Przyjąłem 10 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania Komisji ds. kontroli gospodarki odpadami i gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Gryfice,
b) przeprowadzania kontroli przestrzegania obowiązków właścicieli nieruchomości
w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta i Gminy Gryfice,
c) przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Gryfice,
d) powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę metodą zaprojektuj i wybuduj przebudowy pomieszczeń po kotłowni opalanej węglem na kotłownię opalaną gazem ziemnym w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach,
e) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany) zlokalizowanej na dz. nr 69 obręb Wołczyno w m. Krakowice.


1. Uczestniczyłem w spotkaniu oceniającym działania inwestycyjne w ramach PROW
w latach 2007-2014. Konferencja odbyła się na Zamku w Wolinie.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie prac geodezyjnych,
b) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
c) przyjęcia procedury przeprowadzania postępowań w przypadku czasowego odbierania zwierząt domowych i gospodarskich na terenie Gminy Gryfice.


1. Przewodniczyłem posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem posiedzenia było m.in.: opiniowanie wniosków na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania środki transportu,
b) powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zaleszczyce.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk