Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:10 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Odbyłem spotkanie z p. Romanem Dziduch – Wiceprezesem Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Celem spotkania było omówienie szczegółów współpracy w zakresie tworzenia w Gryficach podstrefy ekonomicznej.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
◦ zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

1. Uczestniczyłem w inauguracji roku kulturalno-oświatowego w GDK w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 40-lecia Zespołu Szkół Publicznych
w Osinie.
2. Uczestniczyłem w zebraniach wiejskich w Rzęskowie i Stawnie.

1. Przyjąłem 7 interesantów.
2. Uczestniczyłem w posiedzeniu LIV Sesji Rady Miejskiej.
3. Wydałem zarządzenie w sprawie:
◦ utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach w miesiącu sierpniu 2014 r.

1. Uczestniczyłem w w obradach Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI
we Włodarce – Nowielice.

1. Uczestniczyłem w otwarciu pierwszej inwestycji w Parku Regionalnym w Gryfinie.

1. Przyjąłem 10 interesantów.

1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Dnia Sybiraka.
2. Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Górzycy.
3. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice,
b) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok.

1. W WFOŚiGW w Szczecinie podpisałem umowę dotacji na dofinansowanie zadania: usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gryfice – etap II.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomośći położonych w Gryficach przy ul. Niepodległości i Podgórnej.

1. Uczestniczyłem w uroczystej Mszy Świętej z okazji Dnia Sybiraka.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok i lata następne,
b) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych,
c) powołania komisji dla wyboru oferty na Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w projekcie pn.: "Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice",
d) powołania komisji dla wyboru oferty na Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Gminy Gryfice (Lubieszewo, Rotnowo, Trzygłów),
e) zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych
w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu GKRPA.
2. Przyjąłem 8 interesantów.
3. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach w miesiącu lipcu 2014 r.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk