Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:10 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie/wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice,
b) ustalenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę położonej w obrębie geodezyjnym Wołczyno, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
c) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/103 obręb Rzęskowo, ul. Leśna Ostoja,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany) zlokalizowanej na działce nr 358/51 obręb Borzyszewo,
c) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/92 obręb Rzęskowo, ul. Leśna Ostoja,
d) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

1. Przyjąłem 11 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Jana Dąbskiego/Klonowej,
b) powołania komisji dla wyboru oferty na rewaloryzację i zabezpieczenie techniczne Murów Obronnych przy ul. Murarskiej - Strzeleckiej i ul. Wałowej w Gryficach.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gryfic,
b) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania Pierwszego Zastępcy Burmistrza Gryfic,
b) powołania Drugiego Zastępcy Burmistrza Gryfic.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2015.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie Kontraktu Samorządowego.
2. Przyjąłem 5 interesantów.
3. Uczestniczyłem w spotkaniu z okazji 35-lecia chóru VIOLA działającego przy GDK
w Gryficach.
4. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
• powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie zmiany klasoużytku nieruchomości,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. Nr 424/151 obr. Rzęskowo

1. Uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym z członkami Polskiego Związku Niewidomych.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 367 obręb nr 1 miasta Gryfice,
• zmiany zarządzenia w sprawie zadysponowania wydawnictwem – monografia „Gryfice – dzieje miasta",
• upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do prowadzenia spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Gryfice.

1. W czasie II Sesji Rady Miejskiej złożyłem ślubowanie wobec rady gminy przed objęciem obowiązków Burmistrza Gryfic.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej w miejscowości Rzęskowo, gmina Gryfice.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok,
• powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Szafirowej, Szmaragdowej/Perłowej,
• wyznaczenia osoby do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gryfic,
• powołania komisji dla wyboru oferty na utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfice w trybie zamówienia z wolnej ręki.

1. Uczestniczyłem w koncercie charytatywnym na rzecz chorego dziecka.

1. Przyjąłem 6 interesantów.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk