Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:5 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Karolina, Antoni, Filomena
sprawozdania baner
A+ A A-

Z-ca Burmistrza:
1.Przyjął 21 interesantów.
2.Wydał zarządzenia w sprawach:
•powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na opublikowanie na łamach gazety dwóch ogłoszeń Burmistrza Gryfic dot.: przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Jana Dąbskiego i róg ul. Nowy Świat i Tadeusza Kościuszki oraz zawiadomienia o wywieszonych wykazach,
•ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2013 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

Z-ca Burmistrza:
1.W sali Gryfickiego Domu Kultury uczestniczył w corocznej odprawie służbowej funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, na której oceniono wyniki pracy tej jednostki w 2012.
2.Wydał zarządzenie w sprawie:
•zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.

Z-ca Burmistrza:
1.Uczestniczył w otwarciu Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych organizowanym w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach.
2.W Gryfickim Domu Kultury uczestniczył w podsumowaniu akcji „Serce Plus Święta".
3.Wydano zarządzenia sprawach:
•zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2013 rok,
•nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Borzyszewo, gmina Gryfice,
•zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach,
•nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach obręb Nr 6 przy ul. Śniadeckich,
•powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Szafirowej, Śniadeckich, Kościuszki, Jana Dąbskiego oraz lokalu mieszkalnego w Kołomąciu.

Z-ca Burmistrza:
1.Uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym OSP w Świeszewie.

Z-ca Burmistrza:
1.Uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym OSP w Ościęcinie.

Z-ca Burmistrza:
1.Uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym OSP w Rotnowie.
2.Uczestniczył w spotkaniu Stowarzyszenia „Dobry Samorząd".

1.Przyjąłem 17 interesantów.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na opublikowanie na łamach gazety ogłoszenia Burmistrza Gryfic dot. przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Nowy Świat i róg J. Dąbskiego i Klonowej,
• odroczenia spłaty należności z tytułu czynszu za pomieszczenia biurowe,
• powołania komisji dla wyboru oferty na relację z obrad sesji Rady Miejskiej w Gryficach w roku 2013 r. w Internecie.

Z-ca Burmistrza:
1. Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Gryficach.
2. Wydał zarządzenia w sprawach:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Gryficach, dz. nr 6 przy ul. J. Dąbskiego,
• powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonym w Gryficach, obręb nr 4 przy ulicy Grunwaldzkiej.

Z-ca Burmistrza:
1. Uczestniczył w otwarciu Turnieju Tenisa Stołowego w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz Turnieju Szachowego w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz wręczył nagrody dla uczestników.

Z-ca Burmistrza:
1. Uczestniczył w spotkaniu z p.o. dyr. Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie i Izbami Rolnymi.
2. Uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym OSP w Rybokartach.
3. Uczestniczył w spotkaniu w sprawie realizacji projektu „Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego – w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu".

Z-ca Burmistrza:
1. Przyjął 9 interesantów.
2. Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Gryficach.

Z-ca Burmistrza:
1. Uczestniczył w spotkaniu grupy roboczej w sprawie ustawy śmieciowej.
2. Uczestniczył w spotkaniu z V-ce Marszałkiem Jarosławem Rzepą, które odbyło się w Trzebiatowie.

Z-ca Burmistrza:
1. Wydał zarządzenia w sprawach:
• powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
• przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studiach,
• zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2013 rok.

Z-ca Burmistrza:
1. Wydał zarządzenie w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2. Uczestniczył w posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Gryficach.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk