Logo
Wydrukuj tę stronę

Przybiernówko

Członkowie Rady Sołeckiej

Imię i nazwisko sołtysa

Dane kontaktowe

1. Dorota Stojańska

 

Daniel

KUREK

 

tel. 605 891 755

 

2. Ewa Tyrała

3. Łukasz Kusy

4. Andrzej Kurek

5. Piotr Pupka

6. Monika Mikulska

7. Alicja Tyszer-Choińska

 

HISTORIA

PRZYBIERNÓWKO

od 1945 r.

(1945-1948 nazwy przejściowe: Strzelce, Przyborowo). Wieś położona malowniczo, otoczona wzgórzami w płn.-zach. części gminy Gryfice na pow. 1829 ha. Rozciąga się na przestrzeni 1 km. Równolegle do wsi, na wschód, rozciąga się jej przysiółek. Zajęta 6 marca przez wojska radz. 3A 1FB i przekazana później władzom polskim. Siedziba gminy wiejskiej w 1945-1954, GRN (1954-1972). Do wsi należały sołectwa: Grądy, Modlimowo, Niedźwiedziska, Niekładz, Przybiernówko, Rzęskowo, Rybokarty, Wilczkowo, Witno. Istniało wówczas stałe kino, świetlica, biblioteka, poczta i posterunek MO. W czasie II wojny światowej, pracowało tutaj wielu pol. robotników przymusowych, niektórzy z nich pozostali w 1945 r. i w latach następnych, m.in.: Kazimierz Bartusiak, Mieczysław Szredziński, Stefan Szarowski, Stanisław Czyżewski, Jan i Stanisław Michałowscy. Stali się oni pierwszymi wówczas organizatorami życia polskiego na wsi. W 1945 r. powstała Publiczna Szkoła Powszechna z kl. I-IV o jednym nauczycielu, którym był Czesław Morawski, zdemobilizowany z wojska żołnierz-osadnik. Wzrost liczby ludności wsi w latach 70. spowodował rozbudowę szkoły i podniesienie jej poziomu organizacyjnego do klasy VIII. W 1974 r. wzniesiono dom, w którym zamieszkali nauczyciele. Zabudowania wiejskie o różnorodności materiałowo-konstrukcyjnej. Występują obiekty murowane z kamienia, cegły ceramicznej oraz budynki wielorodzinne powstałe w latach 70. XX w. Niektóre budynki z końca XIX w., chociaż nie wpisane do rejestru zabytków, są chronione. W 2010 r. na wsi istniało 59 budynków mieszk., w tym 7 wielorodzinnych. Prężnym działaniem wykazuje się świetlica pod opieką Gryfickiego Domu Kultury. Jest miejscem codziennych spotkań dzieci i młodzieży oraz całej społeczności wiejskiej. Działa także 25-osobowa jednostka Straży Pożarnej, przy której funkcjonuje 15-osobowa grupa młodzieżowa. W 1995 r. we wsi poświęcono kościół pw. Miłosierdzia Bożego, zbudowany ze składek społeczności wiejskiej. Jest filią gryfickiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Siedziba leśnictwa i sołectwa. Wieś stanowi jeden z większych ośrodków produkcji rolnej w gryfickiej gminie. Liczba mieszkańców: 1993 r. – 380, 2010 r. – 429.

Nazwa: Współczesna nazwa pol. jest formą zdrobniałą od nazwy miejscowości Przybiernów w pow. kam. zapisanej 1305 Pribbernow, 1308 Prebernowe, 1321 Pribbernowe. Nazwa topogr. z prasnął. brn-brnije-błoto (por. Brenna). Poprawna rekonstrukcja wg Rosponda: pri + brnowo – Przybrnowo, tj. miejsce przy błocie, bagnie, przebrnąć. Nie wykluczone Przyborowo, tj. miejsce przy borze (?). Inne rekonstrukcje wyprowadzają od nazwy osob. Pribarnow, pol. Przybronowo, staroczeskie Priban – Przybrań, od przeważający, ogromny.Po 1945 r. odtworzono prawdopodobnie nazwę dzierżawczą od nazwy osob. Przybiern. Niemiecki przymiotnik Deutsch – niemiecki poświadcza, że wieś założyli niem. koloniści, którzy przyjmując pobliską słow.-pom. nazwę Przybiernów, dodali swoje rodzinne określenie deutsch.

 

Źródło: Gryfice. Dzieje Miasta, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego, wyd. Urząd Miasta Gryfice, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”; Szczecin 2013; s. 591-592.

zdjęcia autorstwa p. Witolda Koziorowskiego

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk