Logo
Wydrukuj tę stronę

Prusinowo z miejscowością Niekładź

Członkowie Rady Sołeckiej

Imię i nazwisko sołtysa

Dane kontaktowe

1. Dawid Pelczarski

 

Maria

SZAFRAŃSKA

 

tel. 506 613 117/

91 38 455 72

 

2. Jerzy Siekierska

3. Krzysztof Janiszewski

 

HISTORIA

PRUSINOWO

od 1945 r.

(1945-1948 nazwy przejściowe: Byszew, Prucenowo, Ryszew). Miejscowość 4 III 1945 zdobyta przez wojska radz. 3A 1FB i przekazana następnie władzom polskim. Jedna z najpóźniej zasiedlonych wsi w gryfickiej gminie, ponieważ do 1949 r. była pod administracją wojsk radz., a po ich wyjeździe przeszła pod Zarząd PNZ, przekształcona w 1949 r. w PGR, jedno z 13 w pow. gryf. 1 lipca 1969 r. w wyniku reorganizacji PGR, Prusinowo stało się podstawą do utworzenia Stacji Hodowli Roślin (SHR) na obszarze 3,5 tys. ha. W latach 70. XX w. na jego rzecz pracowało 500 osób. Większość z nich osiadła na stałe w Prusinowie w wybudowanym osiedlu mieszkaniowym. Stacja pod dyrekcją Stanisława Lisa uzyskiwała wysokie plony. W 1989 r. wpisana została do „Diamentowej Księgi Plonów Województwa Szczecińskiego” za plony przekraczające 50 q/ha. Gospodarstwo odgrywało dużą rolę  w życiu społ.-gosp. Okolicy, m.in. wybudowano tutaj ponad 130 mieszkań, zorganizowano przedszkole  (1977), rozbudowano szkołę, którą nieprzerwanie funkcjonuje od 1951 r. Po 1990 r. SHR rozwiązano, pracownicy podzielili los bezrobotnych. Obecnie Prusinowo to jedna z większych osad w gryfickiej gminie, chociaż sporo stąd osób wyjechało do pracy poza granice kraju bądź pracuje w Gryficach. W Prusinowie nadal funkcjonuje pełna szkoła podstawowa, prężnie działa klub sportowy, który dysponuje zmodernizowanym obiektem sportowym. W przeszłości placówką kultury we wsi był Klub „Rolnika”, od 2010 r. funkcjonuje świetlica pod opieką Gryfickiego Domu Kultury. Przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców wsi organizowane są liczne imprezy kulturalno-oświatowe. W 2010 r. na terenie Prusinowa usytuowanych było 20 budynków mieszkalnych, w tym 6 dwunastorodzinnych. Siedziba sołectwa  (obejmuje Niekładź). Liczba mieszkańców: 1960 r.- 193, 1993 r.- 597, 2010 r.- 500.

NAZWA

w 1308 Prucenow; etniczna, tzw. jeniecka, pochodząca od nazwy plemiennej Prusów, Prusowie, dawnych pogańskich mieszkańców Warmii i Mazur. Chodzi o jeńców wojennych- Prusów osiedlonych na Pomorzu po jakiejś kampanii wojennej, a osadę przez nich założoną nazwano od ich pochodzenia. Nazwa niem. jest formą zgermaniz. tej nazwy.

 

Źródło: Gryfice. Dzieje Miasta, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego, wyd. Urząd Miasta Gryfice, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”; Szczecin 2013; s. 590.


© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk