Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:21 października 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Halka, Filip, Przybysław
A+ A A-

Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny odgrywają w polskiej tradycji szczególne znaczenie. To czas refleksji nad życiem, które przemija i śmiercią, która wszystkich nas czeka.

Czytaj dalej...

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na bezpłatne warsztaty dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych pn.  „Wystąpienia publiczne z elementami autoprezentacji”. 

Czytaj dalej...

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z powiatów gryfickiego, polickiego, kamieńskiego, goleniowskiego, M.Szczecin i M.Świnoujście na ostatnią już w ramach projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej wizytę studyjną.

Czytaj dalej...

BEZPŁATNE KONFERENCJE DOTYCZĄCE PROGRAMU ERASMUS +

Głównym celem konferencji jest przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w obszarze młodzieży (dawny program Młodzież w Działaniu) edukacji szkolnej oraz kształcenia i szkolenia zawodowego.

Przedstawione informacje będą dotyczyły:

- organizacji wymian międzynarodowych,

- wolontariatu europejskiego,

- międzynarodowych inicjatyw młodzieżowych;

- mobilności pracowników młodzieżowych i nauczycieli (staże zagraniczne, seminaria, szkolenia),

- organizacji debat i konferencji młodzieżowych wraz z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej,

- organizacji staży i praktyk zagranicznych;

- współpracy międzynarodowej szkół itp.

Czytaj dalej...

ORGANIZACJO, POSTAW NA WSPÓŁPRACĘ!

Jeżeli działasz w organizacji pozarządowej, chcesz wzmocnić kompetencje swoje oraz społecznych działaczy, a także umocnić lub poprawić współpracę z samorządem zapoznaj się z tym artykułem.

Pracowania Pozarządowa (dawniej KCWIS) oferuje przedstawicielom organizacji pozarządowych możliwość uczestnictwa w spotkaniach, których celem jest budowanie oraz rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami a lokalnym samorządem.

Tematyka współpracy zawiera niezwykle szeroki zakres i każda z organizacji znajdzie w niej coś dla siebie.

Czytaj dalej...

„RACJONALNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH”

Dla kogo?

Na warsztat zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz społeczników i lokalnych liderów.

Czytaj dalej...

W dniach 31.08 i 1.09.2014 r. odbyły się uroczystości patriotyczno-historyczne z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP i 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Organizatorem uroczystości był Urząd Miasta i Gminy w Gryficach oraz PSR Związku Kombatantów RP i BWP.

Czytaj dalej...

W dniu 15 sierpnia 2014 r. odbyło się uroczyste spotkanie patriotyczno - historyczne pod Głazem marszałka Józefa Piłsudskiego dla uczczenia 94 rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego. Na pamiątkę Bitwy Warszawskiej w 1920 r. stoczonej w czasie wojny polsko - bolszewickiej wprowadzone zostało ustawą Sejmu RP z 30 lipca 1992 r., coroczne Święto Wojska Polskiego przypadające na 15 sierpnia.

Czytaj dalej...

OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

Fundacja im. Stefana Batorego w dniu dzisiejszym uruchomiła III i ostatnią edycję konkursu na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji. Jeszcze raz organizacje pozarządowe mogą starać się o środki na realizację zadań z zakresu partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, przeciwdziałania wykluczeniu, zwalczania dyskryminacji oraz dzieci i młodzieży.
Szczegóły naboru oraz informacje o konsultacjach w zakresie procedury naboru znajdziecie Państwo w załączeniu.

Pobierz załącznik:
Czytaj dalej...

W dniu 6 sierpnia 2014 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego działając na podstawie Uchwały Nr 1054/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania ogłosił głosowanie na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2014-2016.

Czytaj dalej...

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk