Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:17 lipca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Aneta, Bogdan, Aleksy
A+ A A-

W dniu 13.06.2015r. odbyła się wycieczka integracyjna, krajoznawczo turystyczna członków Koła nr 24 ZŻ WP do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami  Komunalnymi w Słajsinie koło Nowogardu. Organizatorem wycieczki był Zarząd Koła nr 24 ZŻ WP.

Czytaj dalej...

Rada Miejska w Gryficach uchwałą Nr XLI/505/2013 z 29.12.2013 przyjęła „Program współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2014” zwany dalej programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tj. Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn. zm./, nakładając na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Czytaj dalej...

W dniu 6 marca 2015 roku, odbyły się pod Pomnikiem Wdzięczności na Pl. Zwycięstwa, patriotyczno rocznicowe obchody 70 rocznicy wyzwolenia Ziemi Gryfickiej z pod okupacji hitlerowskiej i przyłączenia jej do Macierzy.

Czytaj dalej...

Burmistrz Gryfic ogłasza wyniki konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2015, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice.

Czytaj dalej...

Z okazji Dnia Kobiet w dniu 10.03.2015 r. odbyło się w kawiarni GDK uroczyste spotkanie integracyjne kobiet z członkami ZŻ WP. Organizatorem spotkania był Zarząd Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gryficach.

Czytaj dalej...

Celem spotkania jest przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w obszarze młodzieży (dawny program Młodzież w Działaniu).

Czytaj dalej...

W wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowych wpłynęły następujące zgłoszenia:

Czytaj dalej...

RÓWNAĆ SZANSE 2015

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni! 

Pobierz załącznik:
Czytaj dalej...

WIGILIJNE SPOTKANIE "OPŁATEK 2014"

W dniu 17 grudnia 2014 roku odbyło się w restauracji „Polskie Smaki” uroczyste wigilijne spotkanie „Opłatek 2014” członków koła nr 24  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Organizatorem  spotkania był Zarząd i Komisja Socjalno-Zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP. Na spotkanie licznie  przybyli członkowie Koła ZŻ WP oraz zaproszeni goście.

Czytaj dalej...

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2015 r. 

 

Czytaj dalej...
© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*