Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:22 września 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
A+ A A-

DZIEŃ KOBIET W KOLE NR 24 ZŻ WP

W dniu 9 marca 2016 r., z okazji Dnia Kobiet, odbyło się w kawiarence Domu Kultury  uroczyste integracyjne spotkanie członków Zarządu Koła nr 24 ZŻ WP z kobietami. W spotkaniu wzięli udział:  Krzysztof Tokarczyk, Grzegorz Walczak, Mieczysław Marcinkowski, Romuald Podmokły i Jerzy Dąbrowski  oraz  wdowy po zmarłych żołnierzach zawodowych pełniących w ubiegłych latach służbę wojskową w jednostkach na terenie dawnego gryfickiego garnizonu.

Czytaj dalej...

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

Protokół z posiedzenia komisji powołanej przez Burmistrza Gryfic Zarządzeniem 466/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w celu zaopiniowania oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. "Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta Gryfice- prowadzenie klubu abstynenta", które odbyło się w dniu 29.03.2016 r. o godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Czytaj dalej...

Rusza Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.  

Czytaj dalej...

Technika, komputeryzacja, miniaturyzacja. To wszystko pomaga nam w lepszym zarządzaniu czasem, pracą i działaniami. Jednak, aby korzystać z dobrych narzędzi musimy płacić grube $$. Nieprawda! Istnieją dobre darmowe rozwiązania informatyczne, który mogą pomóc przy zarządzaniu organizacją. Zapraszamy na mini szkolenie!

Czytaj dalej...

UHONOROWANY PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY

W dniu 19.12.2015 r. Prezydium Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP podjęło Uchwałę  o nadaniu  st. chor. sztab.  Romualdowi Podmokły, członkowi Zarządu Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP, odznaki „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP”,  za szczególne zasługi w działalności społecznej na rzecz Związku Kombatantów.

Czytaj dalej...

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

w zakresie oceny i wyboru oferty na realizację zadania- "Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie gminy Gryfice- prowadzenie klubu abstynenta".

Czytaj dalej...

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Pobierz załącznik:
Czytaj dalej...
Kurs "Planowanie strategiczne w organizacjach pozarządowych" jest bezpłatnym kursem on-line wprowadzającym głęboko w tematykę planowania. Jego celem jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego, potrzebnych do planowania rozwoju organizacji, z uwzględnieniem własnych zasobów i sytuacji w otoczeniu. Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich zaprasza do intensywnej nauki!
Czytaj dalej...
PKN ORLEN od wielu lat współpracuje z jednostkami straży pożarnych działającymi w najbliższym otoczeniu Zakładu Produkcyjnego w Płocku i Terminali Paliw, ale nasze wsparcie otrzymują jednostki z całego kraju. Doceniamy kompetencje strażaków, ich zaangażowanie w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa nas wszystkich, wkład w rozwój społeczności lokalnych.
Czytaj dalej...

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk