Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:22 stycznia 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor
A+ A A-

Plan obchodów:

16:15 -  rozpoczęcie obchodów w Gryficach na Placu Zwycięstwa

17:15 - spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej z kombatantem, Panem Waldemarem Gałuszko ps. Szatan, partyzantem, żołnierzem Armii Krajowej, członkiem ROAK i WiN, autorem wielu książek oraz Sylwestrem Chruszczem, członkiem Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego.

Czytaj dalej...

W bezchmurny, słoneczny i upalny dzień, 7 czerwca 2014 r. odbyła się autokarowa wycieczka integracyjno – turystyczna i wojskowo – historyczna członków Koła nr 24 ZŻ WP do 36 dr OP w Mrzeżynie z okazji 33 rocznicy inauguracji Koła nr 24 ZBŻZ przy 26 BR OPK w Gryficach. Wzięło w niej udział 38 członków związku. Organizatorem wycieczki był Zarząd  Koła a obowiązki gospodarza pełnił prezes Zarządu Koła płk (r) Krzysztof Tokarczyk.

Czytaj dalej...

Od 18 lipca 2014 r. obowiązywać zacznie ustawa z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498). Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

Pobierz załącznik:
Czytaj dalej...

WSPÓŁPRACA STAJE SIĘ STANDARDEM!

W ramach realizowanego przez Pracownię Pozarządową i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego projektu pn. „Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów”  powstała nowa strona internetowa www.modelowawspolpraca.pl oraz publikacja „ABC aktywności społecznej”.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ww. produktami, o których więcej pod adresem http://www.wzp.pl/wws/organizacje_pozarzadowe/projekt_partnerski_wspolpraca_z_iii_sektorem.htm

 

 

Czytaj dalej...

KURS E-LEARNINGOWY

w ramach projektu "Konsultujesz -Decydujesz! Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mieliśmy możliwość stworzenia profesjonalnej platformy e-learningowej służącej edukacji jej użytkowników w zakresie tematyki konsultacji społecznych.

Czytaj dalej...

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa. Możliwość powołania Rady daje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Czytaj dalej...

Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza osoby prawne – organizacje pozarządowe, które uzyskały osobowość prawną co najmniej na 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku Aplikacyjnego, działają na zasadzie no-profit lub non for profit tj. nie dla osiągnięcia zysku lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe, do udziału w IV edycji konkursu na najlepsze projekty dotyczące zwalczania wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w 2014 roku.

Czytaj dalej...

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ serdecznie zaprasza na szkolenie dla NGO z cyklu  „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO” pn. „Co przyniesie nowa ustawa o zbiórkach publicznych?” oraz „ABC loterii fantowych”. Szkolenie odbędzie się w Szczecinie w dniu 18.06.2014 r. i w Koszalinie – 16.06.2014 r. Szczegóły znajdą Państwo w załączeniu.

Czytaj dalej...

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele Samorządów oraz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Gryfickiego

 

 W imieniu  Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Pracowni Pozarządowej (dawniej Koszalińskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych) - Partnera Projektu, współrealizujących projekt pn. „Rady Pożytku do STANDARDowego użytku”

mam zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie powiatowe
poświęcone współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych w powiecie gryfickim.

 

Spotkanie odbędzie się w 13 czerwca 2014 r.  w godz.  10.00 -13.00
w sali konferencyjnej nr 102 (I piętro) w  siedzibie
Urzędu Miejskiego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37

Pobierz załącznik:
Czytaj dalej...

W dniu 09.05.2014r, odbyły się uroczystości 69 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej w Europie. Organizatorem uroczystości były Władze Miasta Gryfic i Powiatowy Zarząd Kombatantów RP i BWP. Uroczystości 69 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej rozpoczęły się w kościele pw. WNMP, uroczystą Mszą Świętą w intencji ojczyzny celebrowaną przez księdza proboszcza Kazimierza Półtoraka, który w wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na znaczenie narodowych symboli, którym żołnierz polski zawsze był wierny.

Czytaj dalej...

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk