Logo
Wydrukuj tę stronę

VIII Rocznica sformowania 36 Dywizjonu Rakietowego OP.

W dniu 20 września 2019 r. odbyły się uroczyste obchody VIII rocznicy sformowania 36 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej z pododdziałów rozformowanego 78 Pułku Rakietowego OP w strukturach 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Na pierwszego dowódcę 36 dr OP został wyznaczony ppłk mgr inż. Mariusz Zagdański, były szef szkolenia 78 PR OP.


W uroczystości udział wzięli żołnierze i pracownicy cywilni dywizjonu oraz zaproszeni goście. Uroczystości zaszczycili swoją obecnością Dowódca 3 WBR OP gen. bryg. Andrzej Dąbrowski, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, radny Województwa Zachodniopomorskiego Artur Łącki, Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz, Przewodnicząca Rady Powiatu Gryfickiego Agnieszka Mackojć oraz burmistrz Trzebiatowa Józef Domański, dowódcy dywizjonów rakietowych 3 WBR OP oraz byli dowódcy i żołnierze 78 PR OP a także przedstawiciele władz partyjnych i samorządowych z Gryfic, Trzebiatowa i Mrzeżyna. W śród zaproszonych gości była również delegacja członków Koła nr 24 ZŻ WP. Uroczystości uświetniła Orkiestra Wojskowa ze Szczecina oraz grupa  GRH  „NAŁĘCZ'' z Trzebiatowa.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym p.w. św. Piotra i Pawła w intencji stanu osobowego dywizjonu. Mszę Św. celebrował i homilię wygłosił proboszcz parafii ks. Kan. Wojciech Helak. Po nabożeństwie na placu apelowym dywizjonu odbył się uroczysty apel z udziałem kompanii honorowej ze sztandarem i pododdziałami żołnierzy dywizjonu.
Dowódca uroczystości mjr Andrzej Tuński złożył meldunek Dowódcy 3 WBR OP gen. bryg. Andrzejowi Dąbrowskiemu o gotowości pododdziałów dywizjonu do rozpoczęcia uroczystego apelu. Wciągnięto Flagę na maszt i odegrano Hymn Państwowy oraz odczytano rozkaz okolicznościowy o wyróżnieniach.
Podczas uroczystego apelu gen. bryg. Andrzej Dąbrowski udekorował odznaczeniami państwowymi i resortowymi wyróżnionych żołnierzy dywizjonu. Natomiast ppłk Paweł Grabowiec uhonorował liczne grono gości i pracowników cywilnych wojska okolicznościowymi statuetkami i odznakami pamiątkowymi 36 dr OP. Wśród wyróżnionych byli członkowie Koła nr 24 ZŻ WP: Krzysztof Tokarczyk, Grzegorz Walczak, Leszek Sitarek, Romuald Podmokły, Jan Garlacz i Jerzy Dąbrowski.
Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdziałów dywizjonu prowadzona przez Wojskową Orkiestrę z Koszalina.
Oficjalną część obchodów zakończyło wspólne zdjęcie kadry dywizjonu i zaproszonych gości na tle sprzętu wojskowego dywizjonu.
Następnie w Sali Tradycji dywizjonu odbyło się koleżeńskie spotkanie pokoleń „rakietowców" służących w pododdziałach 78 PR OP i zaproszonych gości z kadrą 36 dr OP. ( Mieczmar )

Galeria

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk