Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:6 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Łucja, Dominika, Teresa
A+ A A-

73 Rocznica Narodowego Dnia Zwycięstwa.

73 Rocznica Narodowego Dnia Zwycięstwa
W maju bieżącego roku upłynęło 73 lata od dnia podpisania Aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec III Rzeszy hitlerowskiej , którą reprezentował feldmarszałek Wilhelm Keitel. Akt bezwarunkowej kapitulacji obejmował zaprzestanie działań zbrojnych przez wszystkie siły zbrojne lądowe, morskie i powietrzne będące pod dowództwem niemieckim w dniu 8.05 1945r. Kapitulacja III Rzeszy hitlerowskiej zakończyła działania wojenne w Europie. Nadal jednak toczyły się walki z Japonią na Dalekim Wschodzie. Dopiero 2 września 1945 r. przyniósł ostateczny koniec II wojny światowej.


Polska w czasie II wojny światowej straciła ponad 6 mln swych obywateli. Straty te (procentowo w stosunku do liczby ludności) były najwyższe na świecie. Około 80% polskich ofiar wojny to ludność miejska - był to głównie wynik eksterminacji skupionej w miastach ludności żydowskiej, prawie całkowicie wymordowanej przez Niemców.
Polskie siły zbrojne uczestniczyły w większości kampanii wojennych i bitew II Wojny Światowej: w zachodniej i południowej Europie, w Afryce Północnej, a od końca 1943 roku również na froncie wschodnim. Tuż przed zakończeniem wojny, w maju 1945 roku Polskie Siły Zbrojne na zachodzie liczyły ok. 194,5 tys. żołnierzy, a armie Wojska Polskiego na wschodzie - ok. 400 tys. żołnierzy.
Dzięki zakończeniu działań wojennych miliony osób mogło powrócić do swoich rodzin z pracy przymusowej, z obozów zagłady, z frontu. Rzesze ludzi cieszyło się, że przeżyło tę największą wojnę w historii ludzkości. Każda rocznica zakończenia II Wojny Światowej to czas refleksji nad tragedią, jaka dotknęła narody świata, to czas zadumy nad losem żołnierzy, którzy oddali życie na różnych frontach II Wojny Światowej za wyzwolenie Polski

W dniu 8 maja 2018r w 73 rocznicę tych wydążeń, odbyły się przy „Pomniku Wdzięczności" na Pl. Zwycięstwa, patriotyczno historyczne uroczystości Narodowego Dnia Zwycięstwa, upamiętniające zakończenie II Wojny Światowej. Organizatorem tych uroczystości były władze Urzędu Miejskiego w Gryficach
W uroczystości udział wzięli Kombatanci i Seniorzy, przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Andrzejem Szczygłem i przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Tokarczykiem oraz przedstawiciele służb mundurowych, organizacji pozarządowych i społecznych, mieszkańcy Gryfic oraz licznie przybyła młodzież szkolna. Uroczystości uświetniły poczty sztandarowe Związku Kombatantów i BWP oraz służb mundurowych i szkół gryfickich. W śród uczestników uroczystości byli członkowie Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP.

Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem Polskiego Hymnu Narodowego. Następnie krótkie przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Andrzej Szczygieł, po czym Henryk Chmiel odczytał Apel Pamięci, wyszczególniając z imienia i nazwiska poległych żołnierzy z I Warszawskiej Samodzielnej Brygady Kawalerii, którzy poświęcili największą swoją wartość – swoje życie, którzy pod koniec II wojny światowej zginęli wyzwalając w marcu 1945 roku Ziemię Gryficką.
Następnie „Chór Viola" wykonał koncert pieśni patriotyczno wojskowych.
Dalszy przebieg uroczystości to złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje władz samorządowych, Związku Kombatantów RP i BWP, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, instytucji oświatowych i kulturalnych oraz Harcerzy i młodzieży szkolnej pod pomnikami : „Wdzięczności" na Pl. Zwycięstwa i „Żołnierza WP" na Starym Cmentarzu Komunalnym oraz pod „Tablicą Pamięci Narodowej" na GDK. Biało-czerwoną wiązankę kwiatów w imieniu członków Koła nr 24 ZŻ WP złożyła delegacja w składzie: Maria Chyla, Zenon Szpakowski, Tadeusz Kalka, Mieczysław Marcinkowski i Mirosław Wójciak. Natomiast Romuald Podmokły uczestniczył w delegacji Związku Kombatantów RP i BWP.
W ten uroczysty sposób Społeczeństwo Gryfic oddało hołd tym wszystkim, którzy walczyli przeciwko nazistowskiej agresji, wszystkim żołnierzom antyhitlerowskiej koalicji, którzy przyczynili się do zwycięstwa w maju 1945 roku i przynieśli narodom wolność i pokój. Wieczna chwała Polskim Żołnierzom walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej. (Mieczmar)

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk