Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:21 października 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Halka, Filip, Przybysław
A+ A A-

XI WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Klub Remedium w Szczecinie był miejscem gdzie w dniu 08.04.2017r. odbył się XI Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w którym uczestniczyło 33 delegatów z 17 Kół ZŻ WP. Podstawą prawną do odbycia Zjazdu Wojewódzkiego jest statut oraz uchwała nr.14/IX/2016 Zarządu Głównego ZŻWP. Koło nr 24 ZŻ WP reprezentowali delegaci wybrani na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym Koła odbytym w dniu 15.02.2017r. : Krzysztof TOKARCZYK, Grzegorz WALCZAK oraz Romuald PODMOKŁY.


Obrady zjazdu rozpoczęły się uroczyście od wprowadzenia sztandaru Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP. W skład pocztu sztandarowego wchodzili; Witold Morawski – dowódca pocztu, Romuald Podmokły – sztandarowy , Bernard Kalka – asysta, a następnie została odegrana pieśni ZŻWP.

Serdecznie wszystkich delegatów przywitał prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Kosiński życząc owocnych obrad i zgodnie z regulaminem obrady prowadził kol. Ryszard MELLER.
Po stwierdzeniu kworum, zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu przystąpiono do wyboru komisji mandatowej, wyborczej i komisji wniosków i uchwał.
Następnie prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego za okres kadencji. Swoje sprawozdania przedstawiły Komisja Rewizyjna oraz Sądu Koleżeńskiego. Po dyskusji nad sprawozdaniami ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium.
Następnie wybrana komisja skrutacyjna, w której uczestniczył Grzegorz Walczak delegat z Koła nr 24 ZŻ WP, przystąpiła do realizacji wyborów . Z czwórki zgłoszonych kandydatów na prezesa ZW ZŻ WP w nowej kadencji został wybrany ponownie Tadeusz KOSIŃSKI. Następnie zostali wybrani członkowie do nowych władz Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP. Nowo wybrani członkowie do ZW ZŻ WP na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowały się a poszczególne funkcje objęli:
- wiceprezesa ds. organizacyjnych Bogusław Machowicz,
- wiceprezesa ds. obronnych Stanisław Kubacki,
-wiceprezesa ds. socjalnych Józef Guz,
-sekretarza Jan Nizowicz,
-skarbnika Marek Dziabaszewski,
-członkami ZW ZŻ WP zostali: Zdzisław Emilianowicz, Marek Romanowski, Witold Morawski, Henryk Kopij, Marian Mazurek i Zdzisław Łucki.
Komisję rewizyjną ZW ZŻ WP wybrano w składzie: przewodniczący komisji rewizyjnej Ryszard Meller, wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej Władysław Kaczka, sekretarz Henryk Kwocz.
Sąd Honorowy ZW ZŻ WP wybrano w składzie: przewodniczący Sądu Honorowego Artur Król, wiceprzewodniczący Sądu Honorowego Romuald Podmokły z Koła nr 24 ZŻ WP, sekretarz Tadeusz Kiełtyka.
Na Zjazd Krajowy zostali wybrani delegaci : Tadeusz KOSIŃSKI, Romuald PODMOKŁY delegat z Koła nr 24 ZŻ WP, Artur KRÓL z Koła nr 19 ZŻ WP Stargard i Witold MORAWSKI z Koła nr 25 Goleniów.
Komisja wniosków i uchwał przedstawiła - uchwałę programową na okres XI kadencji oraz dodatkowe wnioski:
-coroczne składanie sprawozdań z działalności Kół do Zarządu Wojewódzkiego; -uchwały i protokoły ze Zjazdu delegatów przesłać do Kół
- zobowiązać Zarząd Wojewódzki ZŻ WP o wystąpienie do Zarządu Głównego o wprowadzenie jednolitej składki członkowskiej - dwa złote miesięcznie od członka Związku jako wpłata do Zarządu Wojewódzkiego.
Na zakończenie , nowo wybrany prezes Tadeusz Kłosiński podziękował za liczne przybycie delegatów oraz za owocne obrady . Wybranym do zarządu , komisji i zjazdu krajowego życzył wytrwałości i zaangażowania w ich działalność społeczną na rzecz Kół ZW w tak trudnych czasach dla organizacji. Obrady Zjazdu zakończyły się wyprowadzeniem z sali sztandaru Zarządu Wojewódzkiego. (Mieczmar+ROMPO)

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk