Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:16 czerwca 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Alina, Aneta, Justyna
A+ A A-

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNA KOŁA NR 24 ZŻ WP

W dniu 13.06.2015r. odbyła się wycieczka integracyjna, krajoznawczo turystyczna członków Koła nr 24 ZŻ WP do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami  Komunalnymi w Słajsinie koło Nowogardu. Organizatorem wycieczki był Zarząd Koła nr 24 ZŻ WP.

Wycieczkę rozpoczęto wyjazdem autokarem PKS do m. Słajsino. Następnie  w Sali Konferencyjnej Zakładu, Przewodniczący Zarządu Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami  Komunalnymi, Antoni Bielida zapoznał ze strukturą oraz funkcjonowaniem Celowego Związku Gmin R-XXI i Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Obejmuje on 27 gmin o mocy  przerobowej do 120 000 ton/rok w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Zadaniem RZGO jest odbiór, przetwarzanie/odzysk  i unieszkodliwienie dowożonych odpadów komunalnych z terenów gmin należących  do Celowego Związku Gmin R-XXI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Następnie organizatorzy wycieczki, zorganizowali pod namiotem, przyjęcie na którym serwowano pyszną tradycyjną żołnierską grochówkę i przyrządzone na grillu kiełbaski, kaszankę i karkówkę oraz zimne napoje.

W czasie spotkania prezes Zarządu Koła, Krzysztof Tokarczyk wręczył  Jubilatowi  Piotrowi  Buczkowi,  Dyplom Gratulacyjny,  w związku  ukończeniem przez Niego 70 lat życia, oraz złożył Mu w imieniu członków Koła i własnym najmilsze, serdeczne żołnierskie gratulacje i życzył Mu długich lat  w zdrowiu  i aktywnej działalności na rzecz Związku. Jubilat podziękował za pamięć i miłe słowa wypowiedziane pod Jego adresem.

Spotkanie upłynęło w miłej koleżeńskiej atmosferze. Uczestnicy wycieczki ocenili ją jako  bardzo udaną i pożyteczną, ponieważ ona  pogłębiła ich wiedzą ekologiczną o przerobie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych.

Organizatorom wycieczki Krzysztofowi Tokarczykowi i Grzegorzowi Walczakowi oraz Przewodniczącemu Zarządu RZGO Antoniemu Bielidzie należą się słowa żołnierskiego podziękowania za bardzo trafne zorganizowanie i przebieg wycieczki. (Mieczmar)

 

 

 

 

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk