Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:25 lutego 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd
A+ A A-

Niedźwiedziska z miejscowością Witno

Członkowie Rady Sołeckiej

Imię i nazwisko sołtysa

Dane kontaktowe

1. Jolanta Węgielska

 

Maciej

WĘGIELSKI

 

tel. 606 659 682

 

 

2. Agnieszka Wojtkiewicz

3. Józef Troczyński

4. Dorota Żywiec

5. Antoni Podstawski

 

HISTORIA

NIEDŹWIEDZISKA

Od 1945 r. (1945 – 1948 nazwy przejściowe: Miodowo, Miodowice, Niedźwiedź). 6 marca 1945 r. zajęta przez oddz. radz. 3A 1FB i przekazana następnie władzom polskim. Kiedy pierwsi osiedleńcy w 1945 r. obejmowali gospodarstwa, we wsi były jeszcze wojska sowieckie. Społeczność wiejską zaczęli tworzyć przybysze  województw: byd., łódz., a także lwow., rzesz., warsz., oraz jedna rodzina z Wołynia. Ta mozaika ludnościowa powodowała, że pierwsi mieszkańcy wsi różnili się mową, ubiorem, ozdabianiem mieszkań, przyrządzaniem potraw, pracą w polu, a dzieci w szkole przezywały się wzajemnie ze względu na swoje naleciałości gwarowe w języku. Pierwszym, wybranym przez społeczność wiejską sołtysem wsi był Roman Weydman, który włożył dużo wysiłku w wygaszanie wewnętrznych konfliktów. Szkoła z klasami I-IV funkcjonowała we wsi w latach 1946-1972. Zorganizowała ją 24- letnia nauczycielka z Inowrocławia Helena Śladowska. Długoletnim nauczycielem była Eleonora Wilczyńska. Budynek po zlikwidowanej szkole przeznaczony został na mieszkania. W centrum wsi kapliczka z figurką Matki Boskiej, którą wznieśli pierwsi osiedleńcy wsi w 1948 r. i na której umieścili napisy: Za wyjednanie powrotu na ziemie praojców. Cześć ci o Mario oraz drugi: Błogosław nam Matko na piastowskiej ziemi. W 2010 r. we wsi znajdowały się 22 budynki mieszk. o różnej konstrukcji. Niektóre z nich pochodzą z połowy XIX w.

NAZWA: 1443 Medewitz, pochodzenia słow. od wyrazu med., medos – miód, patronimiczna od imienia, Med czyli Miód, oznacza osadę założoną przez osobę o imieniu Miód/Med. Słowo med. Przeszło w nazwę zwierzęcia medjed, tj., jedzący miód, stąd pol. Niedźwiedź. Nazwa niem. jest zgermaniz. formą  n. słow.

 

Źródło: Gryfice. Dzieje Miasta, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego, wyd. Urząd Miasta Gryfice, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”; Szczecin 2013; s. 584-585.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk