Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:17 lipca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Aneta, Bogdan, Aleksy
A+ A A-

Burmistrz Gryfic serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do wypełnienia ankiety, która jest podstawą do tworzenia „Mapy aktywności”

 

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Gryfice oraz danych zawartych w wypełnionych ankietach umieszczone będą na stronie internetowej www.gryfice.eu

Dane zawarte w „Mapie aktywności” organizacji pozarządowych wykorzystywane będą m.in. przez Urząd Miejski w Gryficach do informowania i konsultowania, a w szczególności do:

  1. przekazywania mieszkańcom gminy Gryfice oraz wszystkim podmiotom zainteresowanym, aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie naszej gminy i na rzecz jej mieszkańców.
  2. informowania o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez gminę Gryfice.
  3. konsultowania projektu rocznego programu współpracy, o którym mowa w art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
  4. konsultowania programów wieloletnich, strategii gminnych oraz innych projektów gminy Gryfice istotnych dla sektora pozarządowego.
  5. organizowania spotkań właściwych merytorycznie pracowników urzędu
    z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu wzajemnej wymiany informacji, opinii, propozycji, ocen, itp. w zakresie współpracy wzajemnej.
© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*