Logo
Wydrukuj tę stronę

Lubieszewo

Członkowie Rady Sołeckiej

Imię i nazwisko sołtysa

Dane kontaktowe

1. Małgorzata Wieprzkowicz

 

Iwona

DŁUBAK

 

 tel. 605 891 532

 

 

2. Joanna Sowa

3. Tomasz Jaślan

 

HISTORIA

LUBIESZEWO

Od 1945 r.

Wieś położona wśród lekko sfałdowanego krajobrazu moreny dennej, otoczona wzniesieniami, wśród których najważniejsza jest Góra Lubieszewska 47 m npm. 6 III1945 zdobyta przez oddz. radz. 3 A 1 FB i przekazana następnie władzom polski. We wsi zachowały się do dzisiaj, choć niezupełnie kompletne, zagrody chłopskie zbudowane w formie czworoboków. Układ ich jest następujący: frontem do głównej drogi (ulicy) prowadzącej przez wieś zbudowana jest stodoła podzielona na sąsiek i klepisko, które jest równocześnie wozownią oraz bramą wjazdową i wejściem dla pieszych. Do stodoły ściśle przylega po jednej stronie chlew, a po drugiej obora. Czworobok budynków zamyka dom mieszkalny. Tego typu budownictwo wiejskie spotkać można jeszcze w niektórych wsiach w okolicach Gryfic i Kamienia Pomorskiego. Wieś daje się także poznać z niezwykle interesujących odkryć pochówków książęcych. Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Pomorza Zach. w Szczecinie w latach 1964 – 1969 potwierdziły tutaj jedno z nielicznych źródeł wiedzy o formach osadnictwa  otwartego na ziemiach Polski starożytnej. Lubieszewo słynie z lokalizacji 6 grobów, tzw. książęcych  z wczesnego okresu wpływów rzymskich oraz z pochówków szkieletowych w komorach drewnianych obłożonych kamieniami pod kurhanami, bogato wyposażonych w importy. Wieś w 1945 r. zaludniona została głównie przez przybyszów z kresów wschodnich, z miejscowości Hińkowce  i Myszkowce z pow. Zaleszczyki, woj. tarnopolskie. Taki stan rzeczy powodował, że nie było żadnych konfliktów wśród mieszkańców wsi. W roku 1945 uruchomiona została szkoła, jedna z pierwszych w pow. gryfickim. Zorganizował ją nauczyciel Marian Szczepański. Szkoła z klasami I-IV ulega likwidacji w 1978 r. Długoletnim nauczycielem i kierownikiem szkoły był Tadeusz Rusinkiewicz. Krótki epizod miała we wsi założona tu spółdzielnia produkcyjna (1953 r.), w następnych latach kółko rolnicze, które zrzeszało wszystkich gospodarzy wsi. W 2010 r. było tu 25 budynków mieszk.

NAZWA: 1303 Lubesave, nazwa dzierżawcza, osobowa, od wyrazu ljub, lubić, od imienia Luba, z przyrostkiem in- liczne nazwy tego typu w różnych odmianach na ziemiach pol./słow. Nazwa niem. jest formą zgermaniz. nazwy słów.

 

 Źródło: Gryfice. Dzieje Miasta, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego, wyd. Urząd Miasta Gryfice, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”; Szczecin 2013; s. 581.

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk