Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 lutego 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian
A+ A A-

NA XXX SESJI ZAPADŁA DECYZJA DOTYCZĄCA UCHWAŁY ŚMIECIOWEJ

 

Na XXX sesji Rady Miejskiej znów został podjęty temat gospodarowania odpadami w naszej gminie.  Weszła w życie uchwała,  która przedstawia się następująco:
(...)
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący sposób:

 

 • Od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - opłata od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego
 • Od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy – opłata od pojemności pojemników ustalonych dla nieruchomości wg zasad zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice

§ 2. 1. Stawka opłaty miesięcznej od nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi wynosi:

 1. Dla gospodarstwa jednoosobowego – 16 zł
 2. Dla gospodarstwa dwuosobowego – 32 zł
 3. Dla gospodarstwa trzyosobowego – 47 zł
 4. Dla gospodarstwa czteroosobowego – 61 zł
 5. Dla gospodarstwa pięcioosobowego – 74 zł
 6. Dla gospodarstwa liczącego sześć osób i więcej – 86 zł

2. Stawka opłaty miesięcznej od nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny wynosi:

 1. Dla gospodarstwa jednoosobowego – 10 zł
 2. Dla gospodarstwa dwuosobowego – 20 zł
 3. Dla gospodarstwa trzyosobowego – 30 zł
 4. Dla gospodarstwa czteroosobowego – 39 zł
 5. Dla gospodarstwa pięcioosobowego – 48 zł
 6. Dla gospodarstwa liczącego sześć osób i więcej – 57 zł

 § 3.1. Stawka opłaty miesięcznej za pojemnik od nieruchomości niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi wynosi:

 1. Pojemnik o pojemności 110 l, 120 l – 18 zł
 2. Pojemnik o pojemności 240 l – 40 zł
 3. Pojemnik o pojemności 1100 l – 180 zł
 4. Pojemnik o pojemności 4 m3 – 659 zł
 5. Pojemnik o pojemności 6 m3 – 989 zł
 6. Pojemnik o pojemności 7 m3 – 1154 zł

 2. Stawka opłaty miesięcznej za pojemnik od nieruchomości niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi wynosi:

 1. Pojemnik o pojemności 110 l, 120 l – 15 zł
 2. Pojemnik o pojemności 240 l – 32 zł
 3. Pojemnik o pojemności 1100 l – 148 zł
 4. Pojemnik o pojemności 4 m3 – 538 zł
 5. Pojemnik o pojemności 6 m3 – 807 zł
 6. Pojemnik o pojemności 7 m3 – 941 zł

§ 4. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat ustalonych wg § 2 i § 3.

§ 5. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ustalona na podstawie zweryfikowanej deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości. (…)

            Nie podjęto natomiast uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o ilości wytwarzanych odpadów, którą będą obowiązani składać mieszkańcy. Projekt, który przedstawiono nie obejmował wszystkich nieruchomości, dlatego odłożono sprawę do następnej sesji.
            Pojawiło się również pytanie dotyczące pojemników do segregacji odpadów. Burmistrz wyjaśnił, że gmina zachowa te, które dotychczas stoją przy ulicach i budynkach, a operator wyłoniony w przetargu publicznym będzie je od 01. 07 sukcesywnie opróżniał według przyjętego regulaminu.
            Dobrą wiadomością, którą Gospodarz miasta podzielił się z mieszkańcami jest wstępna decyzja dotycząca otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania na budowę basenu w Gryficach.

Więcej w tej kategorii: ZAPYTANIE OFERTOWE »

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk