Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:6 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Łucja, Dominika, Teresa
A+ A A-

Jasiel z miejscowością Zagórcze

Członkowie Rady Sołeckiej

Imię i nazwisko sołtysa

Dane kontaktowe

1. Magdalena Starzec

 

Ludwik

OLEKSIEWICZ

 

tel. 721 294 994

 

 

2. Edyta Pajewska

3. Maria Pobucewicz

4. Sabina Kasperek

5. Helena Koperska-Sokołowska

 

HISTORIA

JASIEL (Jatzel), do 1945 r. gmina wiejska, położona 12 km na płd. zach. od Gryfic, przy trasie do Golczewa. Wieś o słow. w średniowieczu korzeniach. W poczatkach XV w. stanowiła siódma prebendę kapituły katedralnej w Kamieniu Pomorskim. Wieś należała do rodziny rycerskiej Schmeling. W 1482 r. Jasiel otrzymał w lenno od Bogusława X radca ksiazecy Heinrich von Borcke, następnie majątek przejęła rodzina Mildenitz, a potem Woedtke. Wg martykuły z 1628 r. Peter i Henning Wodteke posiadali w Jasielu 11,75 włóki średniej. W 1666 r. wdowa po Piotrze Woedtke sprzedała wieś Eckhardowi von Bruswitz. W 1717 r. Ernst Brusewicz miał w Jasielu folwark z 4125 włók średnich oraz 2 chłopów, którzy posiadali gosp. jednowłókowe, a także 2 zagrody chłopskie stanowiące pustki. W tym czasie we wsi znajdował się 1 folwark, 2 zagrody chłopskie, 1 półchłopska, a także domostwa strażnika leśnego, kowala i karczmarza, łacznie 8 domostw. W 1803 - 1820 dobra ziemskie w Jasielu były kilkakrotnie sprzedawane, aż nabył je Hartwig, co potwierdził spis właścicieli dóbr ziemskich z 1843 r. W następnych latach majatek przechodził w kolejne ręce, w 1855 r. jego właścicielem został Steffen. Posiada on dobra w Jasielu jeszcze w 1875 r., nast. nabył je adwokat i notariusz Weiland z Trzebiatowa. W 1928 r. folwark należał do Alfreda Musera, a w 1945 r. do jego zięcia, Gartnera, który majatkiem zarzadzał za pośrednictwem dzierżawcy dr Schuha. W 1827 r. we wsi mieszkało 77 osób, wieś dzieliła się na okręg dworski, który obejmował majatek ziemski i gminę wiejska. W 1871 r. 79 osób (14 rodzin) mieszkało w okręgu dworskim, a 30 osób w gminie wiejskiej (6 rodzin). W tym czasie pola majątku ziemskiego w Jasielu obejmowały 1713 mg (1 mg- 0,25 ha), a grunty chłopskie 251 mg. W 1900 r. majątek obejmował 440 ha, a w 1914 r. 335 ha. w 1928 r, jego obszar zmniejszył się do 108 ha. W 1892 r. w majątek hodowano 18 koni, 44 sztuki bydła, w tym 29 krów, 824 owce, a także 40 szt. trzody chlewnej. W 1930 r. okręg dworski właczono do gminy wiejskiej. W 1931 r. gmina wiejska obejmowała 511,3 ha pow., na jej terenie znajdowały się 42 budynki mieszk., w których mieszkało wg spisu powszechnego z 1925 r. 240 osób. Tworzyły one 42 gosp. domowe, z których aż 32 posiadały gosp. rolne oraz jeden folwark. od 1875 r. gmina należała do obwodu w Kołomaciu, gdzie też od 1874 r. dzialał dla niej urząd stanu cywilnego. Parafia ewangelicka dla wsi Jasiel znajdowała się w Ościęcinie w synodzie kamieńskim. W 1910 r. we wsi powstała samodzielna szkoła powszechna, dotad dzieci uczyły się w Ościęcinie. W 1939 r. mieszkało tu 196 osób.

Od 1945 (1945-1948) nazwy przejściowe: Żabikowo, Jasło). 6 III 1945 r. wieś zdobyta przez oddz. radzieckie 1FB i przekazana władzom polskim. siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej (1954-1972). W 1947-1949 we wsi czynna była szkoła podstawowa o jednym nauczycielu z kl. I-IV. Miejscowość z 30 budynkami mieszk., z których kilka wybudowanych zostało po 1945 r. We wsi jest pomnik przyrody- kasztanowiec zwyczajny, ponad 150-letni o obwodzie 480 cm i wys. 26 m. Siedziba sołectwa (obejmuje Zagórcze). Liczba mieszkańców: 1960 r. - 139, 1993 r. - 117, 2010 r.- 91. 

Źródło: Gryfice. Dzieje Miasta, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego, wyd. Urząd Miasta Gryfice, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”; Szczecin 2013; s. 577-578.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk