Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:10 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis
A+ A A-

KRONIKA WYDARZEŃ 1945-1989

Kronika ważnych wydarzeń na terenie Miasta i Gminy Gryfice 1945-1989

06.03.1945- wyzwolenie Gryfic;

12.07.1945- objęcie władzy przez Polaków w Gryficach;

12.09.1945- powołanie Obwodowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gryficach;

04.09.1945- rozpoczęcie nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryficach;

10.12.1945- rozpoczęcie nauki w Państwowym Liceum i Gimnazjum w Gryficach;

07.1945- uruchomienie szpitala w Gryficach, powstaje Dom Opieki Społecznej przy ulicy Broniszewskiej 21, Dom Małego Dziecka;

11.1945- uruchomiono nowo zainstalowaną centralę telefoniczną;

22.07.1945- uruchomiono kolejkę wąskotorową do Niechorza;

11.1945- uruchomiono komunikację PKP;

24.09.1945- odbudowano linię wysokiego napięcia łączącą dwie elektrownie w Gryficach i Trzebiatowie, którą uruchomiono jednak dopiero w 1947 r.;

1945- otwarto kino „Capitol”;

1946- uruchomiono Pamiątkarnię, fabrykę marmolady oraz młyn i gazownię;

1947- rozpoczęto prace związane z odbudową Cukrowni, zainaugurowano rok szkolny i naukę w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Trzebiatowskiej, będącej do obecnej pory siedzibą Oficerskiej Szkoły Piechoty w Gryficach, uruchomiono lecznicę zwierząt w Gryficach;

1948- zakupiono pierwszy samochód dostawczy przez Spółdzielnię Spożywców w Gryficach, uruchomiono I kampanię cukrowniczą w dniu 29.11.1948, otwarcie gospody „Bałtyk”;

1949- budowa mostu przez Regę; uruchomiono pierwszą masarnię przez Spółdzielnię Spożywców, zakupiono obiekt masarniczego od ob. Czaubachowskiego, otwarto gospodę „Jutrzenka” przy ul. W. Polskiego;

1950- powstanie Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu Prasy „RUCH”- Delegatura w Gryficach przy Placu Zwycięstwa, który później został przekształcony w PUPiX „RUCH”;

1951- osiągnięcie przez Cukrownię w Gryficach I miejsca w kraju i uzyskanie sztandaru przechodniego za uzyskane efekty produkcyjne;

1951- proces gryficki, uruchomienie swietlic wiejskich w Trzebiatowie, Przybiernówku, Górzycy, Rotnowie, Smolęcinie, Świeszewie i Rybokartach, rozpoczęcie działalności Banku Kredytowego dla rolnictwa- Gminna Kasa Spółdzielcza obecnie Bank Spółdzielczy w Gryficach;

01.1951- rozpoczęła działalność drukarnia w Gryficach wydając pierwszy numer Gazety Gryfickiej;

1953- remont Domu Kultury w Rybokartach;

1956- rozwiązanie 17-stu Spółdzielni Produkcyjnych na terenie gminy, oddanie do użytku nowo wybudowanych obiektów Lecznicy Zwierząt w Gryficach, rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa handlu sprzętem rolniczym „Agroma”;

1957- uruchomienie Biblioteki Pedagogicznej w Gryficach, rozpoczęcie funkcjonowania międzymiastowej komunikacji pasażerskiej PKS;

1958- zakończenie odbudowy Domu Kultury w Gryficach, uruchomienie kawiarni i restauracji „Gryf”;

1959- wprowadzenie samoobsługi w sklepie spożywczym przy ul. Niedziałkowskiego 5, uruchomienie Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego przy ul. Starogrodzkiej;

1960- oddanie pierwszych bloków mieszkalnych budownictwa komunalnego w Gryficach, uruchomienie filii technikum handlowego w Gryficach, podjęcie nauki w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach;

1961- z inicjatywy ZZ Kolejarzy utworzono w Gryficach Spółdzielnię Mieszkaniowa, która nabyła od PPRN budynek mieszkalny przy ul. Kostrzewy 40;

1962- z inicjatywy Ligi Kobiet, przy współpracy z PSS uruchomiono w Gryficach pierwszy ośrodek „Praktyczna Pani”, przy ul. Górskiej otwarto przedszkole nr 1;

1963- na terenie gminy Gryfice zaczęto organizować Kluby „Ruch”;

1964- uruchomienie Klubu Spółdzielczego PSS przy ul. Rapackiego, który później przekształcony został w „Mrowisko”, wykopaliska w Lubieszewie udowodniły początki osadnictwa na tym terenie za schyłku starożytności i I wieku naszej ery, uruchomiono Przedszkole Nr 2 przy ul. Zjednoczenia;

1965- zmiana nazwy Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” na Spółdzielnię Mieszkaniową „Nad Regą”;

07.03.1965- odbył się pierwszy Sejmik Gryfickiego Towarzystwa Kultury, przy ul. Dworcowej otwarto bar „Kubuś”, MHD w Gryficach otworzyła pierwszy pawilonik handlowy;

1966- uruchomiono działalność w nowo wybudowanej Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach, oddano do użytku nowy obiekt Szkoły Podstawowej w Ościęcinie, powyższe inwestycje były realizowane w ramach projektu „Tysiąc szkół na tysiąclecie”, wybudowano wodociąg w Otoku, uruchomione zostały nowe obiekty Centrali Nasiennej w Gryficach, oddano do użytku pierwszy zbiornik przeciwpożarowy w Rzęsinie;

1967- oddano do eksploatacji pawilon meblowy MHD przy ul. Wojska Polskiego oraz pawilon handlowy też przy tej ulicy, w Niekładziu i Prusinowie oddany został do użytku wodociąg miejski, w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej zakończono budowę ujęcia wody dla mieszkańców Gryfic, Cech Rzemiosł Różnych przy ul. Mickiewicza oddał do uzytku obiekt administracyjno-biurowy.

1968- Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Nad Regą” przyjęłą=a do eksploatacji pierwszy wybudowany przez tę jednostkę budynek mieszkalny przy ul. Niepodległości, MHD w Gryfiach zakończył budowę dwu pawilonów handlowych, tj. 1001 drobiazgów przy ul. Niedziałkowskiego 89 oraz ul. Rapackiego, w Rzęsinie i Trzygłowie oddano do eksploatacji dwa wodociągi wiejskie, w Grębocinie wybudowano zbiornik przeciwpożarowy;

1969- oddano do użytku hotel robotniczy przy ul. Kościuszki, obiekt PBRol, zakończono budowę wodociągu w Raduniu, zreorganizowano państwowe gospodarstwa rolne i powołano na naszym terenie Stację Hodowli Roślin w Prusinowie, Trzygłowie i Barkowie, zbudowano drewniany most przez Regę w Borzęcinie, utworzono pracownicze ogródki działkowe przy ul. Starogrodzkiej przekazując na ten cel 17 ha gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, utworzono w Gryficach specjalistyczny sklep centrali Rybnej przy ul. Niedziałkowskiego;

1970- oddano do użytku nowe obiekty PBRol przy ul. Niekładzkiej, uruchomiono działalność Liceum Ekonomicznego w Gryficach na bazie szkoły handlowej, oddano do użytku gmach Urzędu Powiatowego w Gryficach;

1971- Centrala Nasienna zajęła pierwsze miejsce we współzawodnictwie krajowym, we wsiach Kołomąć i Ościęcin oddano do eksploatacji wodociągi wiejskie, w Baszewicach powstała Spółdzielnia Produkcyjna;

1972- Stacja Hodowli Roślin w Barkowie uzyskała pierwsze miejsce w kraju i sztandar przechodni Ministerstwa Rolnictwa i Zarządu Głównego Związków Zawodowych Pracowników Rolnych za całokształt działalności produkcyjnej i wdrożeniowej, zakończono rozbudowę obiektu Liceum Ogólnokształcącego, zakończono budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2, uruchomiono elewator zbożowy o pojemności 24 tysięcy ton zboża, wybudowano wodociągi wiejskie w Brodnikach i Smolęcinie, zakończono budowę Domu Nauczyciela w Barkowie;

1973- przeprowadzono gruntowną modernizację drogi Gryfice-Brojce i Płoty-Trzebiatów poprzez położenie asfaltu, budowę przystanków PKS i poszerzenie tych dróg, w Rzęskowie i Barkowie oddano do eksloatacji wodociągi miejskie, Stacja Hodowli Roślin Prusinowo uzyskała I Miejsce i stzndar przechodni Ministerstwa Rolnictwa za całokształt działalności, w płatkarni uruchomiono dodatkowo mieszalnię pasz treściwych;

1974- po raz pierwszy dokonano wpisu do księgi zasłużonych dla ziemi gryfickiej, rozbudowano szkołę podstawową w Przybiernówku i oddano do użytku Dom Nauczyciela w tej miejscowości, rejonowy urząd telekomunikacyjny w Gryficach uruchomił nową centralę telefoniczną na 1600 abonamentów w Gryficach;

1975- rozpoczęto realizację osiedli mieszkaniowych w Stacjach Hodowli Roślin, w XXX lecie zwycięstwa nad faszyzmem Gryfice odznaczone zostały „Gryfem Pomorskim”, UMiG otrzymał dyplom uznania i nagrodę w wysokości 500 tysięcy złotych z Ogólnopolskiego Komitetu PJN Głównego Sądu Konkursowego za wysoki skup zboża od rolników indywidualnych w konkursie „Gmina- Mistrz Gospodarności”, w Ościęcinie na bazie tamtejszej szkoły podstawowej utworzony został Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, we wszystkich sklepach WPTO przeprowadozno remonty kapitalne zakładając centralne ogrzewanie, doprowadzając wodę itp.;

1976- oddano do użytku wodociąg w Górzycy i Zielinie, PSS w Gryficach przejął w uzytkowanie dwa obiekty handlowe  branży spożywczej o łącznej powierzchni użytkowej 2176 m2, odbył się Wojewódzki Przegląd Fortepianowy, podczas którego Gryficki Dom Kultury otrzymał nagrodę-fortepian Calisia za wyniki społecznych ognisk muzycznych, 5. sportowców „Baszty” powołanych zostało do kadry narodowej w sportach obronnych, uruchomiony został Dom Dziecka przy ul. Polnej, Miasto i Gmina Gryfice zajęły II miejsce w województwie w konkursie „pomorze szczecińskie piękne, gospodarne i kulturalne”, powstał Zespół Szkół Zawodowych;

1977- uruchomiono produkcję elementów w Fabryce Domów w Gryficach pod potrzeby tutejszego budownictwa, oddano do użytku: restaurację „Jutrzenka”, obiekt przy ul. Trzygłowskiej stanowiący bazę rozdzielniczą gazu bezprzewodowego o rocznej wydajności 160 ton, pawilony „Rega”, uruchomiono zakładowe przedszkola w Prusinowie, Trzygłowie, Barkowie, zakończono budowę wodociągu w Przybiernówku, zmodernizowano drogę Gryfice-Golczewo poprzez położenie asfaltu, poszerzenie drogi i budowę przystanków PKS na obrzeżach tej drogi, w Centrali Nasiennej oddano do eksploatacji duży magazyn silosowy o pojemności 2000 ton, rozpoczęto budowę sektora hodowlanego w SHR Prusinowo;

1978- oddano do użytku pawilon „Bartek”m przyjęto do eksploatacji pawilony handlowe „Trojaki” przy ul. Brackiej, zakończono budowę wodociągu w Baszewicach, Grębocinie i Lubinie, zmodernizowano drogę Gryfice-Rewal, oddano do użytku bocznicę kolejową w PSK, uruchomiono nowo wybudowane warsztaty i magazyny w RKSPoż Gryfice.;

1979- odbyły się pierwsze dożynki wojewódzkie w Gryficach i z tej okazji przeprowadzono gruntowny remont stadionu oraz nowe elewacje na budynkach mieszkalnych w Gryficach, oddano do użytku obiekty Klubu Garnizonowego w Gryficach, łącznie z kinem „Meteoryt”, oddano do eksploatacji kompleks dróg zakładowych SHR Trzygłów, zbudowano zbiornik przeciwpożarowy w Przybiernówku;

1980- otwarto Izbę Pamięci Ziemi Gryfickiej w zabytkowej Wysokiej Bramie, w konkursie „Operacja Mleko” czołowe miejsca zajęli producenci z Gryfic, tj. Michał Czarnecki, Tadeusz Kożuch, Zespół Modrzejewskich i Czesław Szczygieł, oddano do eksploatacji obiekty laboratoryjne i magazynowe, łącznie z budynkiem mieszkalnym dla weterynarii przy ul. Śniadeckich, przy ul. Dąbskiego uruchomiono bar „Tęcza”;

1981- na osiedlu XXX-lecia dokonano otwarcia przedszkola wybudowanego w czynie społecznym przez mieszkańców Gryfic, zakończono budowę i oddano do użytku nowy obiekt „Polmozbyt”, STW w Gryficach zasiedliło nowo wybudowaną bazę przy ul. Niekładzkiej;

1982- uroczyste otwarcie biblioteki usytuowanej w zrekonstruowanym pałacyku przy ul. Wojska Polskiego, podjęto rozbudowę Szkoły Podstawowej w Trzygłowie oraz renowację zabytkowego pałacu w Trzygłowie przez tamtejszy SHR, zakończono budowę drogi Świeszewo-Gacko, w SHR Prusinowo wyhodowano dwie nowe odmiany grochu bezlistnego, tj. SUM i GRYFICKI;

1983- rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Gryficach, w dniu 24 stycznia 1983 uruchomiono komunikację miejską PKS, otwarto nową strażnicę przeciwpożarową i pomieszczenia socjalno-biurową w Rejonowej Komendzie Straży Pożarnych w Gryficach, wybudowano zbiornik przeciwpożarowy w Dziadowie;

1984-rozbudowano przedszkole nr 3 w Gryficach, zbudowano pomieszczenia administracyjne Spółdzielni Mieszkaniowej w Gryficach, UMiG w Gryficach otrzymał nagrodę w wysokości 2 mln złotych za wyniki osiągnięte w konkursie „Gmina-Mistrz Gospodarności”, wybudowano zbiornik przeciwpożarowy w Lubieszewie;

1985- podłączono Gryfice do gazu ziemnego, otwarto bazę RSW Prasa, Książka, Ruch przy ul. Trzygłowskiej, rozpoczęto budowę gryfickiej oczyszczalni ścieków, ostatecznie oddano do użytku szpital oraz nadano mu imię profesora Starkiewicza, odbył się Międzywojewódzki Zlot Inwalidów Wojennych z udziałem generała dywizji F. Księżarczyka, prezesa Związku Inwalidów Wojennych, oddano do eksploatacji suszarnię zielonek w Ościęcinie, zakończono budowę domu nauczyciela przy ul. Niedziałkowskiego, oddano do użytku nową bazę Rejonu Dróg Publicznych w Gryficach, łącznie z wytwórnią mas bitumicznych, odbyły się dożynki wojewódzkie w Gryficach.;

1986- otwarto nowy obiekt ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Prusinowie wraz z mieszkaniami dla nauczycieli, zbudowano wodociąg Kukań-Wołczyno oraz zbiorniki przeciwpożarowe Rotnowo i Kukań, utworzono zagrodową fermę owiec w SHR Trzygłów, zbudowano przechowalnię ziemniaków w SHR Trzygłów;

1987- oddano do użytku zbiorniki retencyjne dla miasta przy ul, Śniadeckich, zakończono budowę obiektów Studium Nauczycielskiego, zmodernizowano stację CPN, w przeprowadzonym na terenie miasta i gminy referendum 54% wypowiadającej się ludności było za szybkim przeprowadzeniem reform a 56% obywateli opowiedziało się za rozszerzeniem demokratyzacji życia, zakończono rozbudowę przedszkola cukrowniczego, z funduszy miasta i gminy wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej do Rzęskowa oraz z Niedźwiedzisk do Witna, oddano do użytku wodociąg w Rybokartach i Waniorowie, Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Gryficach zasiedlił wybudowany własnym sumptem obiekt administracyjno-biurowy przy ul. Trzygłowskiej, a Stacja Hodowli Roślin w Barkowie i stacja Hodowli Roślin w Prusinowie uzyskała wpis do wojewódzkiej Złotej Księgo Mistrzów Plonów za wysokie plony zbóż w kampanii żniwnej w r. 1987;

1988- zakończono remont przystani kajakowej nad Regą oraz I etap budowy wysypiska śmieci dla miasta Gryfic w Smolęcinie, oddano do użytku salę gimnastyczną w Zespole Szkół Zawodowych Gryfice, zmodernizowano magazyny zbożowe w GS Gryfice, wpisano do Wojewódzkiej Złotej Księgi Mistrzów Plonów Stację Hodowli Roślin w Barkowie i Prusinowie za wysokie plony zbóż uzyskane w 1988 roku, otwarto wzorcowy sklep w Świeszewie, zbudowano wodociąg do Grądów, oddano do użytku obiekty dworca PKS, położono asfaltową nawierzchnię na drogach do Sikor, Zielina i Rybokart, zmodernizowano magazyny zbożowe w Rybokartach, podjęto budowę skansenu kolei wąskotorowej, powstała spółka „Hydrogryf”, zakończono budowę zbiorników przeciwpożarowych w Ościęcinie i Borzęcinie;

1989- zagospodarowano pomieszczenia w Kamiennej Bramie poprzez uruchomienie Klubu ZOZ Gryfice, zakończono rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 poprzez oddanie do użytku pomieszczeń lekcyjnych i sali gimnastycznej, reaktywowano Szkołę Podstawową w Barkowie, po modernizacji budynku, oddano do użytku nową bibliotekę w Górzycy i sklep spożywczy, zakończono budowę całego cyklu dróg w Świeszewie, położono nawierzchnię asfaltową na drodze do Lubieszewa oraz w Kukaniu, wyremontowano drogę Skalin-Raduń, zakończono infrastrukturę towarzyszącą na osiedlu „Słoneczne” poprzez budowę dróg, chodników i kanalizacji biurowej, włączono telefoniczną centralę automatyczną w Gryficach do krajowego ruchu automatycznego poprzez ACMM w Szczecinie, zakończono budowę zbiornika przeciwpożarowego w Witnie i Górzycy, uruchomiono w GS suszarnię do zbóż celem zabezpieczenia potrzeb rolników indywidualnych, rozpoczęto budowę miejskiej ciepłowni, wpisano do Diamentowej Wojewódzkiej Księgi mistrzów plonów Stację Hodowli Roślin w Barkowie i Prusinowie za plony zbóż uzyskane w 1989, oddano do użytku magazyn silosowy i mieszalnię pasz w Ościęcinie stanowiącą własność RKS Baszewice, oddano do użytku wzorcowy sklep w Trzygłowie, rozpoczęto Remont magazynów zbożowych i nawozowych w Rybokartach przez GS 

 

Opracowano na podstawie: Kronika ważniejszych wydarzeń na terenie Miasta i Gminy Gryfice na przestrzeni 1945-1989 roku. Materiał pochodzi z maszynopisu znalezionego w zbiorach Czytelni Biblioteki Miejskiej im. Z. Załuskiego w Gryficach.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk