Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:10 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis
A+ A A-

Historia najstarsza

Na początku był tu lodowiec...

...a dokładniej skandynawski. To właśnie on, usuwając się, ukształtował dzisiejszy obraz Pomorza Zachodniego, gdzie znajdują się Gryfice. Około 1000 lat p.n.e. odsłonił tę część lądu, do której należą jeziora i koryta rzek, w tym nasza Rega. Wraz ze zmieniającym się klimatem zmieniła się szata roślinna i zwierzostan, tworząc coraz lepsze warunki życia. Mniej-więcej w środku epoki kamiennej pojawił się tu pierwszy człowiek (choć jeszcze nie Gryficzanin). Natomiast w początkach epoki żelaza nastąpił rozkwit kultury łużyckiej, której odłam-lokalna grupa pomorska sięgnęła dorzecza Regi. W VI-II w. p.n.e. nastąpił upadek tej kultury, a na jej gruzach powstała nowa, nazwana od płaskich grobów ciałopalnych ”kulturą grobów jamowych”, która ukształtowała się w II-I w. p.n.e.


Biżuteria, kieliszek na trunek i gadżety do gier. Co zabierali do grobu nasi gryficcy przodkowie?

Najstarsze ślady cywilizacji na naszym terenie to przeważnie cmentarzyska z Chomętowa, Skalina, Lubieszewa i Trzebiatowa, gdzie znaleziono żelazny miecz. W pierwszych wiekach naszej ery region nad Regą wysuwa się na czoło w historii Pomorza. Obok ciekawych znalezisk w zespołach grobowych z Gryfic znanym cmentarzyskiem jest wspomniane wcześniej Lubieszewo oddalone od nas jedynie o 4 km.

Co zabierali ze sobą w ostatnią drogę nasi praprzodkowie? Według danych, najciekawsze wyposażenie zawierały groby zamożnych osób, książąt i ich rodzin. W skład takiego „zestawu przedmiotów ostatecznych” wchodziły na przykład: brązowe naczynia, srebrne puchary, malowane naczynia szklane, srebrne i złote ozdoby (zapinki, pierścionki, naszyjniki), rogi do picia, lustra, ostrogi, a nawet kamienie do gry. Znaleziska datowane na różne okresy nowej ery świadczą o ciągłości osadniczej tego terenu.

Osady, wsie, wioseczki

Na terenie powiatu gryfickiego znajduje się aż 10 grodzisk słowiańskich, 21 osad otwartych z VIII-XII w., a prawdopodobnie ok. 100 pozostaje jeszcze niezbadanych. Pierwsze źródła pisane z XIII i XIV w. dowodzą ich słowiańskiego rodowodu związanego z pisownią nazwy.

Niestety, jak do tej pory nie odnaleziono informacji na temat pierwszej, wczesnośredniowiecznej wioski z okolic naszych Gryfic. Najwcześniej notowaną jest tajemniczo brzmiąca „Clodony”- Kłodony, utożsamiana przez badaczy z dzisiejszym Kłodkowem. Jak mówią żywoty Ottona z Bambergu (1124 i 1125), w swej podróży z Wolina przez Kamień do Kołobrzegu biskup zatrzymał się w tej miejscowości, określanej wówczas jako „wielka wieś”, zakładając kościół pod wezwaniem św. Krzyża i chrzcząc mieszkańców.

Wiadomym jest również, że część z nich powróciła wówczas z podróży handlowych z wysp morskich. Koncepcja o dużym zaludnieniu jest wiarygodna, ponieważ rzeka Rega zapewniała połączenie z morzem, a co za tym idzie, rozwój gospodarczy.

Kim jest Trzygłów?

Wizerunek Trzygłowa zlokalizowany przy wjeździe do miejscowości o tej samej nazwie. Źródło: Wikipedia.

 

Mamy kilka informacji dotyczących okresu przedchrystianizacyjnego, związanych z naszym regionem i panującymi wówczas religiami pogańskimi Słowian. Bardzo wiele osób zna historię wsi Trzygłowa, którą wiąże się z bóstwem pomorskim trojga twarzy. Ten bożek z XII wieku cieszył się powszechnym i największym kultem. Miał nawet swoją świątynię w Szczecinie, jednak jedyną miejscowością, która nosi jego imię w nazwie jest właśnie ta nasza, w gminie Gryfice. Dzięki tej popularności wiemy na pewno, że wieś pochodzi z czasów wczesnego średniowiecza. Na jej terenie znajdował się gród zamkowy na bagnach.

Kiedy właściwie powstały Gryfice?

Według najnowszych badań już w XIII wieku ludzie osadzali się wewnątrz miast w północno-wschodniej części, tuż obok przeprawy przez Regę. W XVI i XV w. całe miasto średniowieczne zyskało gęstą zabudowę oraz przedmieścia-osady żyjące z rolnictwa i usług miejskich. To, co było bezpośrednim impulsem do powstania i rozwoju Gryfic to zmiany polityczno-społeczno-gospodarcze związane z pomorskim szlakiem komunikacyjnym Kołobrzeg-Szczecin (stolicą i siedzibą książąt).

 

Źródło: Szczecin. Miesięcznik Pomorza Zachodniego nr 9-10, 1962.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk