Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:9 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Weronika, Hieronim, Zenon
A+ A A-

PROGRAM GRANTOWY

Muzeum Historii Polski ogłasza VIII edycję ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł, czyli dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Nabór wniosków potrwa do 7 lutego 2016 r.

Czytaj dalej...

Koniec naboru: 29 stycznia 2016 r.

Rodzaj zadania:

Wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację programów oświatowych, konferencje, konkursy, kursy, plenery, warsztaty, wystawy, a także inne działania związane z podnoszeniem wiedzy oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych. Na realizację ww. zadania przeznacza się kwotę w wysokości 98.000 zł.

Zadanie powinno być zrealizowane w 2016 roku.

 

Więcej na: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-inicjatyw

Czytaj dalej...

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym do wyczerpania środków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej ochrony przyrody. Zarząd informuje, iż nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia 1 stycznia do 30 października 2016 r.

Czytaj dalej...

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w ramach programu Prosument z dniem 15 stycznia 2016 nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu został zakończony.
Jednocześnie informujemy, że uruchomienie kolejnego naboru przewidywane jest w połowie lutego 2016 r.
Informacje o uruchomieniu kolejnego naboru zostaną udostępnione z wyprzedzeniem na stronie internetowej WFOŚiGW.

Czytaj dalej...

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na bezpłatne szkolenia:

1. 18.03.2016 r. g. 11:00, Urząd Miejski w Gryficach, temat: "Płatności bezpośrednie na 2016 rok", osoba prowadząca: E. Deskiewicz

2. 18.03.2016 r. g. 12:45, Urząd Miejski w Gryficach, temat: "Założenia programu rolnośrodowiskowego- klimatycznego 2014-2020", osoba prowadząca: E. Deskiewicz


harmonogram szkoleń gminnych i powiatowych na stronie: http://www.zodr.pl/index.php?site=program_szkolen&dzial=3

Czytaj dalej...

działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne PO WER.

Informacja o naborze: 01.02.2016 r. - 29.02.2016

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach konkursu planowane jest wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

Czytaj dalej...

KONKURS W RAMACH DZIAŁANIA 2.16 PO WER

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, działając jako Instytucja Pośrednicząca Działania 2.16 PO WER (OIK) - ogłasza konkurs nr PO WR.02.16.00-IP.06-00-003/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych. Termin składania wniosków. Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 19 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r.    

Czytaj dalej...

Z dniem 28 lipca WFOŚiGW w Szczecinie zakończył przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu PROSUMENT. Powodem zamknięcia naboru jest przekroczenie limitu przyznanego przez NFOŚiGW w Warszawie na realizację programu przez łączną kwotę złożonych do WFOŚiGW w Szczecinie wniosków o dofinansowanie zadań.

Czytaj dalej...

PO IiŚ: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

 

działanie 2.2: Gospodarka odpadami komunalnymi

 

Informacja o naborze:

Termin składania wniosków: 01.12.2015 - 29.02.2016

Czytaj dalej...

II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

 

2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

 

Informacja o naborze:

Termin składania wniosków: 30.11.2015 r.-29.02.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2016

Czytaj dalej...

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk