Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:9 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Weronika, Hieronim, Zenon
A+ A A-

PO IiŚ: WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH

Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, w tym:

Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

 

Planowany termin naborów: grudzień 2015 r.

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie m.in:

1. Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych obejmującej takie elementy jak:

- ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów, stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych,

- wymiana oświetlenia na energooszczędne,

- przebudowa systemów grzewczych (lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła);

- instalacja/ przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE,

- budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji,

- zastosowanie automatyki pogodowej;

- zastosowanie systemów zarządzania  energią w bloku,

- budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła,

- instalacja mikrogeneracji na potrzeby własne,

- instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego,

- opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego,

- instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,

- instalacja zaworów podpionowych i termostatów,

- tworzenie zielonych dachów i "żyjących, zielonych, ścian",

- przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego,

- modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

 

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu- kwota dofinansowania projektów w ramach konkursu- 207,50 mln zł

Dodatkowe informacje: NFOŚiGW (klik)

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk