Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:6 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Łucja, Dominika, Teresa
A+ A A-

Członkowie Rady Sołeckiej

Imię i nazwisko sołtysa

Dane kontaktowe

1. Marzenna Tazbir

 

Jolanta

SYNIEC

 

 

 tel. 504 284 270

 

 

2. Walenty Syniec

3. Wiesława Błażejczak

4. Beata Naglacka

 

 

HISTORIA

BORZĘCIN (niem. Borntin), wieś, gmina wiejska, położona nad Regą, 11 km na płn. Wsch. od Gryfic. Założona we wczesnym średn. Przez Słowian pomorskich. W 1224 r. nadane przez księżnę Anastazję klasztorowi w Białobokach, nast. stała się własnością lenną Joachima Borntina, a w XIV w. wsią miejską Trzebiatowa. W 1427 r. we wsi były dwa  sołectwa  Albrachta Kothe i Hinze Pamoren. W 1628 r. Borzęcin obejmował 48 włóki małe, w 1655 r. było jedne sołectwo, 10 zagród chłopskich i jedna zagrodnicza. Wg kolejnego pomiaru każde z gospodarstw miało pow. 2/11-3/11 włóki, a chłopi odpracowywali pańszczyznę na folwarku we Wlewie, a także służyli podwodami do transportu aż do Kołobrzegu. W 1734 r. we wsi było 14 domostw, w 1827 r. mieszkało 106 osób. Po uwłaszczeniu w I poł. XIX w. w Borzęcinie oprócz gospodarzy pełnorolnych i zagrodniczych mieszkali też chałupnicy, czyli robotnicy rolni posiadający na własność chałupę (niewielkie gospodarstwo). W 1853 r. we wsi żyły 162 osoby, tworzyły one w 1870 r. 17 gospodarstw, obejmując 1981 mg ziemi, w tym 1332 mg ziemi ornej, 383 mg łąk i pastwisk, 148 mg lasów, w tym Młyński Las nad Regą. W 1921 r. część zabudowań miejscowości została zniszczona przez pożar, w tym też czasie wybrukowano drogę z Górzycy do Borzęcina. W 1937 r. nastąpiło przesunięcie koryta rzeki Regi, co wymusiło budowę nowego mostu, który wybudowali saperzy. W 1931 r, gmina wiejska obejmowała 507 ha pow., na jej terenie znajdowało się 14 budynków mieszk., w których zamieszkiwało 143 osoby, tworzące 24 gospodarstwa domowe. Od 1875 r. gmina Borzęcin należała do obwodu w Otoku, gdzie też od 1874 r. działał dla niej urząd stanu cywilnego. Wieś należała do parafii ewangelickiej w Górzycy. Szkoła w Borzęcinie istaniała w 1791 r., w 1824 r. nauczycielem był zdemobilizowany żołnierz Hoppe. W 1939 r. Borzęcin liczył 130 mieszkańców.

Od 1945 (1945-1948 nazwy przejściowe: Borków, Borkow). Wieś o typowym „zaułkowym” układzie, jej płd.-wsch. kraniec dochodzi w pobliże koryta rzeki Regi. Miejscowość położona w płn.-wsch. części gryfickiej gminy, oddalona od Gryfic 11 km i 4 km od Górzycy oraz drogi nr 109 Trzebiatów-Gryfice. Wieś zdobyta 10 III 1945 przez wojska radz. 7 Korpusu Kawalerii 1FB (7KK 1FB), następnie przekazana administracji polskiej i zasiedlona w 1945 r. przez Polaków z różnych stron kraju. Miejscowość rozłożona w urokliwej scenerii pól i lasów w pobliżu rzeki Regi, na której w latach 70. XX w. zbudowano most strategiczny (na potrzeby wojska), który dziś prowadzi donikąd. Okolice wsi to piękny teren na wypoczynek i rekreację. W 1959-1972 funkcjonowała we wsi szkoła z klasami I-IV. Ostatni rok szkolny 1971/1972 zakończyło 15 uczniów pod kierownictwem Antoniego Maćkowiaka, który w pamięci mieszkańców wsi zapisał się jako „solidny przedwojenny pedagog”. We wsi znajduje się 26 budynków mieszkalnych. Tylko kilka z ich powstało po roku 1945. Siedziba sołectwa. Liczba mieszkańców: 1960 r.: - 161, 1993 r. – 117, 2010 r. – 108.

NAZWA: 1308 Borintin, 1316 de Borentyn, n. dzierżawcza od imienia Borętin, Boręta, pom. Boranta, pol. Borzęta, Borzęcin, Borucin, może też od Boruta? Liczne na ziemiach pol. Nazwa niem. jest formą zgermaniz. nazwy słów.

Źródło: Gryfice. Dzieje Miasta, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego, wyd. Urząd Miasta Gryfice, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”; Szczecin 2013; s. 570-571. 

 

 

 

, 

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk