Logo
Wydrukuj tę stronę

„TO JEST DROGA POWIATOWA, ALE POMOŻEMY WAM”. WE WTOREK BURMISTRZ POJECHAŁ SPOTKAĆ SIĘ Z MIESZKAŃCAMI BORZĘCINA

Mówi się, że nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem. Jednak wciąż zdarzają się sytuacje, w których krytyka znajduje swoje ujście w nieodpowiednim kierunku. Szczególnie, kiedy mowa o znajomości reguł funkcjonowania samorządu w różnorodnym społeczeństwie. Codziennie zdajemy sobie sprawę, jak wiele jest tu jeszcze do wyjaśnienia i jest to problem wszystkich samorządów w kraju.

 

Rolą naczelnej osoby w gminie jest nierzadko przyjmowanie mniej lub bardziej uzasadnionych pretensji mieszkańców z powodu ich niespełnionych oczekiwań czy prowadzenia złej polityki. Niezmiernie często zdarza się jednak, że problem leży na innym szczeblu: sołeckim lub powiatowym. Umiejętność spokojnego reagowania jest wówczas niełatwą sztuką, która jednak udała się burmistrzowi podczas trudnej rozmowy z mieszkańcami Borzęcina. Gospodarz gminy zaoferował również swoją pomoc w największym możliwym zakresie, choć, jak przyznaje, oczekiwania wobec niego są większe, niż leży to w jego kompetencjach.

Pogodzić ogień z wodą

Problem leży głęboko. Podczas „budżetowej" sesji Rady Miejskiej, która odbyła się na początku roku kalendarzowego, na wniosek rady w aktach pojawił się zapis o przeznaczeniu 150 000 złotych na budowę boiska sportowego w Borzęcinie. Propozycja początkowo wywołała dyskusję, jednak jak się okazało, była to inicjatywa własna mieszkańców sołectwa i została zaakceptowana. Ale na wtorkowym spotkaniu znów pojawiły się wątpliwości co do słuszności tego wydatku, a nawet zdziwienie, że taki pomysł powstał i czeka na realizację. Podniosły się głosy o pilniejszych potrzebach we wsi: remoncie, a właściwie budowie drogi. Sołtys wyjaśniła, że nieporozumienie ma swoje źródło w niskiej frekwencji na zebraniach wiejskich, na których takie decyzje zapadają. Podczas jednego z nich zrodził się pomysł na boisko (inicjatywa dzieci), które dziś stało się dla borzęcinian kością niezgody.

Moja droga... ale czyja?

Będąc w Borzęcinie jesteśmy u siebie. Jednak mieszkańcy czują się poniekąd wykluczeni. Tu diabeł mówi dobranoc – żalą się – turyści przyjeżdżający na spływy kajakowe, nawet z zagranicy, wysiadają z autokarów, śmieją się i odjeżdżają. Powodem wstydu i niewygody jest bardzo zły stan nawierzchni drogi przebiegającej przez wieś. Rzeczywiście, nie sposób nie zgodzić się z tym, że koleiny powodują kołysanie się auta nawet przy prędkości 10 km/h, a pobocze jest szeroko i wysoko zarośnięte. Jednak nie jest to droga gminna, lecz powiatowa, więc słowa: nic nam nie pomagacie należałoby skierować gdzie indziej. I skierowano. Napisano do zarządu dróg powiatowych w sprawie chodnika, który w efekcie już dokonał pierwszych pomiarów. Jednak mieszkańcy nie są tak cierpliwi. Nie ma odzewu – mówią. Dlatego burmistrz wyszedł z propozycją przejęcia drogi przez gminę i realizacji niezbędnej inwestycji. Jednak podkreślił, że musi to być inicjatywa własna sołectwa z częściowym wkładem finansowym. To oznacza, że w pierwszej kolejności należy przeprowadzić referendum lokalne z pytaniem: droga czy boisko? Dodatkową szansą na sfinalizowanie tego pomysłu może być też kontrakt samorządowy i nowe rozdanie unijnych dofinansowań w latach 2014-2020. Wówczas inwestycja mogłaby mieć większy rozmach i skutkować lepszą komunikacją Borzęcina nawet z sąsiednimi gminami.

{gallery}borzecin{/gallery}

 

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk