Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:25 lutego 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd
A+ A A-

ROCZNA ODPRAWA SŁUŻBOWA FUNKCJONARIUSZY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRYFICACH

27 lutego br. w sali gryfickiego Domu Kultury odbyła się odprawa służbowa funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, na której oceniono wyniki pracy tej jednostki w 2012. W odprawie udział wzięli między innymi: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jan Pytka, przedstawiciele władz samorządowych i inni zaproszeni goście.

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryficach insp. Andrzej Spaczyński w swoim wystąpieniu omówił priorytety Komendanta Głównego Policji w roku 2012. Zwrócił uwagę na to, iż stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu gryfickiego ulega stałej poprawie. Podkreślił, iż chcemy być policją przyjazną społeczeństwu i spełniającą jego oczekiwania. Omówił zadania, jakie realizuje Policja, podkreślił, iż jednym z najważniejszych zadań jest niedopuszczenie do popełniania przestępstw oraz wykroczeń. Komendant skierował serdeczne podziękowania za współpracę do Prokuratury Rejonowej w Gryficach, Sądu Rejonowego, władz samorządowych, dla Straży Miejskich, Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach i innych służb mundurowych. W swych podziękowaniach nie zapomniał również o mediach, które obiektywnie oceniały naszą pracę i przedstawiały społeczeństwu jej kulisy. Podkreślił, że płaszczyznę współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi stanowi przede wszystkim profilaktyka i prewencja kryminalna. Dobra profilaktyka ma bowiem znaczny wpływ na ograniczenie przestępczości i poprawę bezpieczeństwa. Dlatego też policjanci KPP w Gryficach realizują szereg akcji profilaktycznych skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.
W oparciu o statystykę i posiadane dane wyniki Komendy Powiatowej Policji w Gryficach podsumowano również pracę poszczególnych pionów. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach mł. insp. Krzysztof Boguszewicz omówił wyniki uzyskane przez policjantów pionu kryminalnego. Podkreślił, iż praca funkcjonariuszy pionu kryminalnego przyczyniła się do znacznego ograniczenia przestępczości na terenie naszego powiatu. Wzrosła także wykrywalność popełnianych przestępstw. Na szczególną uwagę zasługują działania w marcu 2012r, dzięki którym policjanci na terenie Płotów zatrzymali członka zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Trójmiasta, uchodzącego za płatnego zabójcę. Zatrzymanie to doprowadziło również do ujawnienia i likwidacji plantacji narkotyków oraz wykryto szereg poważnych przestępstw.
Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Tomasz Piętal omówił oczekiwania społeczne wobec policji, pracę funkcjonariuszy ruchu drogowego, ogniwa patrolowo-interwencyjnego, a także podejmowane działania profilaktyczne. Podczas odprawy I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jan Pytka podziękował Komendantowi Powiatowemu insp. Andrzejowi Spaczyńskiemu za bardzo dobrą pracę policjantów z KPP Gryfice. Zwrócił uwagę na fakt dużego zaangażowania i dobrze pełnionej służby przez policjantów Posterunku Policji w Płotach, których wyniki i sukcesy mają szeroki wydźwięk nie tylko w powiecie gryfickim. W związku z powyższym Komendant Wojewódzki skierował słowa uznania w ich kierunku. Omówił także strategię działania Policji, nakreślił zadania i wymagania jakie będą stawiane funkcjonariuszom. Głos zabrali także zaproszeni goście. Wyrazili słowa uznania i podziękowania dla wszystkich policjantów. Bardzo dobrze ocenili pracę Policji oraz podkreślili dobrą współpracę z tutejszą Komendą. Podczas odprawy doceniono także zaangażowanie i osiągane wyniki w służbie funkcjonariuszy nagradzając ich awansami w grupach zaszeregowania oraz nagrodami pieniężnymi.

asp. Edyta Klepczyńska

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk