Logo
Wydrukuj tę stronę

ROZRYWKOWO I PROFILAKTYCZNIE

11 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbył się spektakl teatralny, którego organizatorem był Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, a zrealizowano go ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Grupą docelową przedstawienia byli najmłodsi mieszkańcy naszej gminy w wieku od 3 do 5 lat. Dzieci w tym wieku nie są jeszcze świadome istnienia problemu alkoholizmu czy innych uzależnień, mimo iż często zdarza się, że są ich ofiarami lub mają z nimi styczność poprzez członków swojej rodziny. Wzorce zachowań wpojone w młodości oraz nabyte umiejętności radzenia sobie z emocjami, w znaczący sposób rzutują na zachowanie dzieci w starszym wieku, warunkując tym samym ich rozwój. Z uwagi na wiek uczestników projekt zakłada przede wszystkim przekazywanie wieloaspektowych treści profilaktycznych, bez poruszania ściśle problemu alkoholizmu. Profilaktyka w tym wydaniu rozumiana jest z jednej strony jako umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie oraz nauka asertywności, z drugiej strony zaś zaszczepienie i rozwój w maluchach zainteresowań, których pielęgnacja jest najlepszym sposobem obrony przed uzależnieniami.

Spektakl w przyjazny, łatwo dostępny i dowcipny sposób przekazywał idee wzajemnego szacunku oraz gotowości do pomocy drugiemu człowiekowi.

Środki finansowe za widowisko przeznaczone zostaną na wyjazdy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

{gallery}przedstawienie{/gallery}

Media

Gryfice, dn. 11.06.2013r.
© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk