Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:5 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Kira, Bonifacy, Waleria
A+ A A-

Nowa sieć sanitarna w gminie.

Gmina Gryfice oddała do użytku kolejną inwestycję wodno – kanalizacyjną. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice" została zakończona wiosną tego roku. Przedsięwzięcie sfinansowano częściowo dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całość inwestycji kosztowała 768 571,62 zł, z czego 309 718,00 zł to właśnie wsparcie z środków unijnych. Umowa na zadanie została podpisana w 2017 roku.


Nowa sieć w obrębie Brodnik to kolejna inwestycja gminna, do realizacji której gryficki samorząd sięga po wsparcie z zewnątrz. Poprawia zdecydowanie warunki życia lokalnej społeczności, porządkuje także gospodarkę ściekową. W ramach przedsięwzięcia którego celem było „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem i rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii", objętych programem PROW – powstało 1293 mb sieci sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie Brodniki. Koszt przedsięwzięcia to opracowanie projektu wykonawczego oraz robót budowalnych.

Inwestycja finansowana z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk