Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:5 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Kira, Bonifacy, Waleria
A+ A A-

tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców w Gminie Gryfice.

W miniony wtorek Rada Miejska na wniosek Burmistrza Gryfic przyjęła dwie, kluczowe uchwały dedykowane gryfickim przedsiębiorcom, których firmy zostały dotknięte stratami z powodu epidemii. Działania podjęto w oparciu o art. 15 Ustawy z dni 31 marca 2020 r. o tarczy antykryzysowej, która wprowadza nowe instrumenty pomocowe dla biznesu.


Pierwsza z nich to uchwała Rady Miejskiej w Gryficach „W sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid – 19", która pozwala na określonych warunkach uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości za: kwiecień, maj i czerwiec.
Druga z uchwał „W sprawie nie dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Gryfice oraz jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19" - dopełnia pakiet działań pomocowych, które Burmistrz Gryfic przygotował dla przedsiębiorców.

UWAGA! Wnioski od przedsiębiorców dotyczące zwolnień i umorzeń będą rozpatrywane z chwilą opublikowania przyjętych na wtorkowej sesji uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, o czym poinformujemy odrębnym komunikatem /oświadczenia dotyczące pogorszenia płynności finansowej oraz wniosek o odstąpienie od dochodzenia opłaty za czynsz dzierżawny i najem będą wkrótce dostępne na stronie Gminy Gryfice/.
Wszystkie wnioski złożone przez przedsiębiorców w odpowiedzi na apel Burmistrza Gryfic z 24 marca 2020 r. dotyczący wsparcia w postaci odroczeń w zapłacie podatków, rozłożeń na raty oraz umorzenia czynszów dzierżawnych złożone przed podjęciem uchwał z 28.04.2020 będą rozpatrywane indywidualnie, a pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Gryficach będą kontaktowali się z przedsiębiorcami.

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk