Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:5 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Kira, Bonifacy, Waleria
A+ A A-

zajęcia opiekuńcze dla dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach.

Drodzy Rodzice,
od 6 maja br. najprawdopodobniej nasze przedszkola i być może wybrane szkoły będą prowadziły zajęcia opiekuńcze dla dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach, ale pod pewnymi warunkami, uwzględniającymi zalecenia Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji.


Pierwszeństwo do takiej opieki uzyskały dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. W zajęciach
nie będą mogły uczestniczyć dzieci z objawami chorobowymi. Dzieciom będzie mierzona również temperatura, zanim dołączą one do grupy – dzieci z podwyższoną temperaturą nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach. Do przedszkola nie można posłać także dziecka, którego:

  • domownik przebywa pod nadzorem epidemiologicznym (odbywa kwarantannę);
  • domownik ma lub w przeciągu ostatnich dwóch tygodni miał objawy infekcji (kaszel, gorączka, katar, ból głowy, ból mięśni, inne objawy nietypowe);

Rodzice, którzy będą chcieli skorzystać z możliwości zapewnienia opieki dziecku przez przedszkole/szkołę (w zadeklarowanych na początku roku szkolnego godzinach), powinni o tym fakcie powiadomić Dyrektora przedszkola/szkoły poprzez przesłanie na adres mailowy właściwej placówki oświatowej wypełnionej deklaracji (skan), zamieszczonej na stronie placówki lub dostarczenie deklaracji osobiście do sekretariatu szkoły/przedszkola, w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2020 r., do godz. 10:00.

Gryfice, 30.04.2020 r.

Burmistrz Gryfic
Andrzej Szczygieł

DRUK DO POBRANIA W ZAŁĄCZENIU.

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk