Logo
Wydrukuj tę stronę

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie elektronicznych usług wyborczych.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z planem wczoraj (30 września 2019 r.) o godzinie 23:59 została wyłączona e-usługa Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego. Do 8 października 2019 roku (wtorek) dostępne będą e-usługi Dopisania do spisu wyborców i Wpisania do rejestru wyborców (ponownie aktywowana po wyborach parlamentarnych). Jednocześnie pragniemy podkreślić, że ograniczenie dostępności usługi wnioskowania o wpis do rejestru nie dotyczy wniosków przyjmowanych w sposób tradycyjny.

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk