Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:25 lutego 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd
A+ A A-

Środki na kanalizację deszczową w Gminie Gryfice!

Gmina Gryfice rusza z kolejnym projektem. Do końca przyszłego roku zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Zdrojowej i Ogrodowej. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Gmina podpisała umowę z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego, na inwestycję pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ogrodowej i Zdrojowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Regi w m. Gryfice.".
Koszt całej inwestycji to 964 311,66 zł, z tego wparcie z środków unijnych to 819 664, 90 zł, co stanowi 85% wartości całego przedsięwzięcia.
Inwestycja zostanie zrealizowana na terenach pod zabudowę jednorodzinną, gdzie aktualnie nie ma kanalizacji deszczowej. Bez odwodnienia niemożliwe jest sprawne odprowadzanie wód z jezdni, a to powoduje podtopienia i zalania na sąsiednich terenach. Kanalizacja będzie gotowa do końca 2020 roku.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk