Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:6 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Łucja, Dominika, Teresa
A+ A A-

"Dobry Start - 300 dla ucznia" - Informacje.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start" został poszerzony krąg osób uprawnionych do świadczenia. Wsparciem finansowym będą objęci także uczniowie szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych. Dorośli uczniowie będą mogli otrzymać pieniądze na wyprawkę szkolną.

 

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie niezależnie od dochodu w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę ucząca się 20. roku życia;
- 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
- 20. roku życia przez dziecko lub osobę/ uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
- ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;

Świadczenie będzie wypłacane na wniosek:

- rodzica,
- opiekuna prawnego,
- opiekuna faktycznego dziecka (przez opiekuna faktycznego rozumie się osobę faktycznie,
opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
- rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
- osobie uczącej się (czyli pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą).

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019r. do dnia 30 listopada 2019r.

Wnioski złożone po upływie ww terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane w budynku Urzędu Miejskiego w Ośrodku Pomocy Społecznej, Plac Zwycięstwa 37, parter - pokój Nr 17

W okresie od dnia 1 sierpnia 2019r. do 31 października 2019r. wnioski przyjmowane będą :

poniedziałek, wtorek , środa w godzinach od 7.30 do 13.00

czwartek, piątek w godzinach 11.00 do 16.00

W okresie od dnia 1 listopada 2019r. wnioski przyjmowane będą :

poniedziałek, wtorek , środa w godzinach od 7.30 do 13.00

czwartek, piątek w godzinach 11.00 do 15.00

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk