Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:10 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis
A+ A A-

„Młodzi i aktywni na rynku pracy!"

UniPRomotion wraz z Izbą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie prowadzi rekrutację do projektu unijnego „Młodzi i aktywni na rynku pracy!". Projekt ma na celu stworzenie szansy na rozwój aktywności kobiet i mężczyzn w wieku 15 – 29 lat (tzw. Grupa NEET). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Oferujemy:

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
Indywidualne spotkania z psychologiem
Szkolenie zawodowe – podczas szkoleń Uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe
Pośrednictwo pracy
Staż – za który Uczestnik projektu otrzyma wynagrodzenie
Wsparcie animatora zatrudnienia podczas trwania projektu
oraz cykl warsztatów pomocnych w zdobyciu wiedzy osobom startującym na rynku pracy

Uczestnik projektu otrzyma zwrot kosztów dojazdu – obejmuje również dojazdy na staż.

Kto może przystąpić do projektu:

Osoby młode, w wieku 15-29 lat, w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież z grupy NEET); w tym:
1. osoby bierne zawodowo, które:
- opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu pieczy),
- opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
- opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
- zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki),
- matki przebywające w domach samotnej matki,
- opuściły zakłada pracy chronionej (do 2 lat po opuszczeniu);

2. osoby pracujące pochodzące z grup wymienionych powyżej, których:
- zarobki nie przekraczają płacy min. (tzw. ubodzy pracujący),
- odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
- zatrudnione na umowach krótko-terminowych,
- pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

Projekt również dla osób niepełnosprawnych.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk